Välkommen till en trevlig eftermiddag!

Kallelse till årsmöte med
Västerhejde Hembygdsförening
söndagen den 12 mars kl 12.00
på Suderbys Herrgård
Vi börjar med gemensam lunch klockan 12.00.
Därefter följer årsmötet med sedvanliga
mötesförhandlingar. Ev. motioner eller förslag
lämnas till styrelsen en vecka i förväg.
Efter årsmötet serveras kaffe och i det
traditionella lotteriet finns det många fina vinster skänkta av enskilda medlemmar
och av bygdens företagare.
Bilder ur årets verksamhet liksom från föreningens fotoskatt kommer att visas
under dagen.
För Dig, som är medlem i föreningen kostar hela kalaset 100 kr.
Vi ber Dig, som vill äta lunch med oss, att anmäla detta till:
Ann Calissendorff Smith, tel 0706-48 40 46.
Mail: [email protected] senast den 5 mars.
Välkommen till en trevlig eftermiddag!
Styrelsen för Västerhejde Hembygdsförening
Vi hoppas att Du vill vara medlem Västerhejde Hembygdsförening även under 2017.
Nya medlemmar som är intresserade av vår verksamhet är förstås också välkomna.
Medlemsalternativen kan Du se nedan.