Monteringsanvisning FAG 201050 till utökat

SERVICE INFO – FAG 0022
Monteringsanvisning FAG 201050 till utökat
förpackningsinnehåll
Modeller:
Mercedes-Benz: A
ctros MP2 / MP3 Atego /
Atego 2, Axor 2
Best.nr.:
201050
Till de angivna fordonen levereras endast hjullager
till framvagnen som kompletta enheter från fordonstillverkarna (hjulnav med integrerat hjullager).
Vid skador är i de flesta fall endast hjullagret skadat
och därför är det mestadels endast nödvändigt att
byta detta lager. Hjulnavet kan användas på nytt.
Bild 2: F ör att fastställa vilken av de tre skyddsbrickorna som är lämplig
måste axeltappens förskjutning mätas
Bild 1: 201050 - Innehållet i förpackningen har nu utökats med tre skyddsbrickor
Dessa tre skyddsbrickor har olika innerdiametrar. För att fastställa vilken av de tre brickorna som skall monteras, måste mätning av axeltappens förskjutning utföras (se bild 2).
Beroende på den uppmätta diametern väljs följande skyddsbricka:
uppmätt diameter
behövlig skyddsbricka
86,70 - 86,85 mm
skyddsbricka utan färgmärkning
86,85 - 87,05 mm
skyddsbricka med röd färgmärkning
87,05 - 87,30 mm
skyddsbricka med vit färgmärkning
Arbeten runt hjullagret (bromsenhet, styrstag, hjul) utförs enligt
fordonstillverkarens anvisningar!
Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com
Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com
FAG 0022
Utgåva 10.2012 FAG 0022 Tekniska förändringar förbehålles
Angivna OE-nummer är endast avsedda för jämförelse
© 2012 Schaeffler Automotive Aftermarket
Av denna anledning erbjuder Schaeffler Automotive
Aftermarket en hjullagersats med best.nr. 201050.
Förutom hjullager och skyddsbrickor, innehåller
hjullagersatsen från FAG även tre skyddsbrickor. Av
dessa tre brickor, som kommer att sitta på axeltappen bakom hjulnavet, används endast en.