Välkommen till klinisk nutritionsutbildning inom neonatologi och

Save the Date
Klinisk nutritionsutbildning
inom neonatologi och pediatrik
3–4 April, 2017
Konferensanläggning: Hilton Slussen
Guldgränd 8, Stockholm
Det går bra att anmäla sig till båda dagarna, alternativt enbart vara med på antingen
neonatologi- eller pediatrikdelen. Ett detaljerat program kommer att skickas ut inom kort.
Välkommen till klinisk nutritionsutbildning
inom neonatologi och pediatrik
Nutrition är livsviktigt, inte minst för sjuka barn som ofta har begränsade reserver och inte bara ska
upprätthålla nutritionsstatus, utan också kunna växa och utvecklas adekvat. För er som arbetar med sjuka
nyfödda och större barn finns ett stort intresse att lära sig mer om nutritionsfrågor. Därför bjuder vi in till den
här utbildningen som täcker många av de aspekter i vården där nutrition både har stor betydelse och kan ge
upphov till olika frågeställningar. Utbildningen har ett stort interaktivt inslag där ni får möjlighet att diskutera
patientfall och lösningar. Utbildningen är utformad för nutritionsintresserade läkare,avdelningsfarmaceuter,
dietister, nutritionsansvariga sjuksköterskor samt nutritionsteam.
NEONATOLOGI
DATUM: Måndag den 3 april, 2017
TID: 09.00 – 17.00
PLATS: Konferensanläggning: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Föreläsningsämnen: Förmiddag
Det neonatala barnets ämnesomsättning och nutrition
Nutritionsproblem vid olika neonatala sjukdomstillstånd
Utveckling av nutritionsvården: Presentation av en Stockholmsstudie
Fyra interaktiva parallella workshops: Eftermiddag
Under eftermiddagen kommer vi att hålla fyra parallella patientfallsbaserade workshops med roterande schema.
Alla deltagare kommer att ha möjlighet att delta på samtliga workshops.
Vi kommer att diskutera enteral- och parenteral nutrition till för tidigt födda barn, samt nutrition vid
neonatala komplikationer inklusive tarmsvikt.
Föreläsare
Professor Magnus Domellöf, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Överläkare Mirelle Vanpee, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Bitr. Överläkare Dirk Wackernagel, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare Anders Elfvin, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
Överläkare Niklas Nyström, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Dietist Frida Pettersson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Dietist Vera Westin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Dagen kommer även att innehålla produktinformation om Numeta G13E och Numeta G16E samt belysa vanliga
frågor vid parenteral nutrition.
PEDIATRIK
DATUM: Tisdag den 4 april, 2017
TID: 09.00 – 17.00
PLATS: Konferensanläggning: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Föreläsningsämnen: Förmiddag
Den pediatriska patientens ämnesomsättning och nutrition
Nutritionsproblem vid olika pediatriska sjukdomstillstånd
Fyra interaktiva parallella workshops: Eftermiddag
Under eftermiddagen kommer vi att hålla fyra parallella patientfallsbaserade workshops med roterande schema.
Alla deltagare kommer att ha möjlighet att delta på samtliga workshops.
Vi kommer att diskutera nutrition till pediatriska patienter som har inflammatorisk tarmsjukdom,
kronisk njursvikt, intensivvårdade barn och barn som behandlas med nutrition i hemmet.
Föreläsare
Överläkare Henrik Arnell, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare Johannes Jacks, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare Petter Malmborg, Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm
Överläkare, Maja Ideström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare Lisa Sartz, Barnnefrologen, Skånes Universitetssjukhus
Överläkare Urban Fläring, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Nutritionssjuksköterska Christina Wahlstedt, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Dagen kommer även att innehålla produktinformation om Numeta G16E och Numeta G19E samt belysa vanliga
frågor vid parenteral nutrition.
DATUM: 3–4 april, 2017
TID: 09.00–17.00
PLATS: Konferensanläggning: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
http://www3.hilton.com/en/hotels/sweden/hilton-stockholm-slussen-STOSLHI/maps-directions/index.html
AVGIFT Utbildningen är kostnadsfri. Baxter bjuder på lunch och fika.
ed hänvisning till avtalet mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen erbjuder sig Baxter att stå för kost vid deltagande
M
i utbildning eller vetenskaplig sammankomst. Eventuell resa och logi betalas av deltagren. Denna inbjudan har inte påverkats
av, eller skett i utbyte mot någon underförstådd eller uttalad överenskommelse om inköp, rekommendation, använding eller förskrivning av Baxters produkter. Om du accepterar denna inbjudan är du ansvarig för att ditt deltagande i mötet uppfyller alla lagar och regler där du är verksam. Det är även deltagarens ansvar att informera arbetsgivaren om deltagande i mötet och godkännande till detta. Vänligen observera att denna inbjudan gäller kliniken. ANMÄLAN Anmäl dig på länken: http://www.etouches.com/barnnutrition
SISTA ANMÄLNINGSDAG 16 mars, 2017. Det går bra att anmäla sig till båda dagarna alternativt enbart delta en
av dagarna; neonatologi eller pediatrik.
KONTAKT Frågor om programmet, vänligen kontakta:
Marie Backman: [email protected] 073-378 27 83 eller
Emma Arestrand: [email protected] 070-211 69 53
Praktiska frågor om din anmälan: [email protected]
SEXXXXXXXX
SE/201/17-0001
Baxter Medical AB
Box 63, 164 94 Kista
T
(08)Medical
632 64AB
00 F (08) 752 01 12
Baxter
Box 63, 164 94 Kista
www.baxter.se
Tel: 08 632 64 00
www.baxter.se