1 kr 2 kr 3 kr 4 kr 5 kr 6 kr 7 kr 8 kr 9 kr 10 kr

Arbetsblad
Arbetsblad
1:10
X:X
Namn:
Pengar
1 kr
2 kr
4 kr
6 kr
3 kr
5 kr
7 kr
9 kr
K1
8 kr
10 kr
Tal
MDSafari_1A_LH_kap1.indd 35
35
2017-02-08 10:58
Arbetsblad
X:X
4:7
Namn:
Läs och räkna
Hur mycket kostar de tillsammans?
Svar: kr Svar: kr Svar: kr Svar: kr
Svar: kr Svar: kr
Tim har 6 glaskulor och Tanja har 3.
Hur många har de tillsammans?
Svar: glaskulor
K4
Tanja har 8 kr. Hon får 2 kr av mamma.
Hur många kr har hon då?
Svar: kr
Trixi har 5 långa hopprep och 4 korta.
Hur många hopprep har hon tillsammans?
Svar: hopprep
Addition
MDSafari_1A_LH_kap4.indd 111
111
2017-01-26 13:59
Arbetsblad
5:7
Namn:
Hur mycket får du kvar?
Svar: kr Svar: kr Svar: kr Svar: kr
Svar: kr Svar: kr
Hitta på själv. Rita och räkna ut.
K5
Svar: kr Svar: kr Svar: kr
S ubtrakt i o n
MDSafari_1A_LH_kap5.indd 139
139
2017-01-26 13:59