FORSKNINGSSEMINARIER VID ENHETEN FÖR LOGOPEDI, KI

Information
2017-01-12
Dnr: <Dnr>
Sid: 1 / 2
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik, CLINTEC
FORSKNINGSSEMINARIER VID
ENHETEN FÖR LOGOPEDI, KI, VÅREN 2017
Välkomna till höstens forskningsseminarier vid Enheten för logopedi
[email protected]
OBS! Anmäl önskan om uppkoppling via videolänk till [email protected]
(gäller alla datum)
Torsdagen den 9 februari kl 16:00-18:30
Lokal: Föreläsningssal C1:87, Huddinge
Doktorand Lovisa Femrell
Titel: Utvärdering av Lidcombeprogrammet på barns språkanvändning och kommunikativa interaktion
Doktorandseminarium
Doktorand Helena Hybbinette
Titel: Diagnostisering av talapraxi efter förvärvad hjärnskada
Påläsare: Anna Nyman
Måndagen den 20 februari kl 16:00-17:30
Lokal: Föreläsningssal C1:87, Huddinge
Doktorand Ann Malmenholt
Titel: Kartläggning av artikulation, orofacial funktion samt
förståelighet hos 5-åringar med LKG
Doktorandseminarium
Torsdagen den 23 mars kl 16:00-17:30
Lokal: Föreläsningssal C1:87, Huddinge
Post doc Traci Flynn
Titel: Speech and language development in children with
hearing impairment: 0-12 years of age
Post doc seminarium
Postadress
Karolinska Institutet
Inst. För klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för logopedi, B69
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Besöksadress
Enheten för logopedi
Barngatan 69
Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
Påläsare: Fredrik Sand
Påläsare: Ineke Samson
Påläsare Kerstin Johansson
Telefon
08-585 81000, vx
08-585 81534, dir
Fax
08-585 81505
E-Post
[email protected]
Webb
ki.se
Sid:
2/2
Måndagen den 24 april kl 16:00-18:30
Lokal: Föreläsningssal, C1:87, Huddinge
Doktorand Marion Lieberman
Titel: Meddelas senare
Doktorandseminarium
Doktorand Susanne Rex
Titel: Tal och språk hos barn med taldyspraxi – preliminära data
Påläsare Anna Persson
Måndagen den 8 maj kl 16:00-19:30
Lokal: Föreläsningssal C1:87, Huddinge
Doktorand Åsa Mogren
Titel: Orofacial dysfunktion hos en grupp barn med talstörning
Doktorandseminarium
Doktorand Annika Szabo Portela
Titel: Subjective and objective voice data from week-long
registrations in women with work-related voice disorders and
matched controls
Påläsare Ann Malmenholt
Torsdagen den 18 maj kl 16:00-17:30
Lokal: Föreläsningssal C1:87, Huddinge
Post doc Anna Eva Hallin
Titel: Att upptäcka och rätta morfosyntaktiska fel –
en metalingvistisk utmaning?
Post doc seminarium
Påläsare Liv Thalén
Påläsare Sara Stormoen
Påläsare: Päivikki Aarne
Tisdagen den 30 maj kl 16:00-16:30
Högre seminarium
Ph.D Laura De Thorne, Department of Speech and Hearing Science,
University of Illinois, USA
Titel: Meddelas senare
Välkomna!
Päivikki Aarne
Leg. logoped
Med. dr.
Adjungerad adjunkt
Anette Lohmander
Enhetschef
Professor