Lokalt bandygymnasium De la Gardiegymnasiet

Lokalt bandygymnasium De la Gardiegymnasiet
”God kvalitet på hemmaplan!”
Upplägg
Start för årskurs 1 läsåret 2017/18.
Det lokala bandygymnasiet består av två kurser à 100 poäng;
Idrott och hälsa- specialisering 1 respektive 2.
Två lektionspass per vecka. Fokus på individuell utveckling.
Måndagar kl 08.00-09.15 ispass och onsdagar kl 15.30-16.45 fys/teori/kost.
Instruktörer från Villa Lidköping samt idrottslärare från De la Gardie.
Elever från samtliga årskurser läser tillsammans.
Eleven kan gå vilket nationellt program som man önskar.
Undervisningstid 2,5 timmar per vecka minst 75 timmar per läsår.
År 1 läses 2/3 av kurs 1 (inget betyg erhålls)
År 2 läses 1/3 av kurs 1 samt 1/3 av kurs 2 (betyg i kurs 1 efter höstterminen)
År 3 läses 2/3 av kurs 2 (betyg i kurs 2 efter vårterminen)
Hösttermin
Vårtermin
År1
År2
År3
Elev kan byta till annat individuellt val inför såväl årskurs 2 som 3.
Möjlighet att läsa utökat om meritpoäng eller högskolebehörighet önskas.
Betygssättande lärare Christer Kjellqvist.
Ansökan skickas till De la Gardiegymnasiet senast 1 februari.
För mer information kontakta Magnus Thilén, gymnasiechef
[email protected]
0768-939835