2016/17:810 Korruptionen i Rumänien

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-08
Besvaras senast
2017-02-15 kl. 12.00
Till statsrådet Ann Linde (S)
2016/17:810 Korruptionen i Rumänien
Tre ynka veckor efter att Sorin Grindeanu tillträtt som Rumäniens
premiärminister fylldes gatorna med demonstranter. Det rumänska folket har
fortsatt att protestera, även efter att anledningen till protesterna – ett förslag
som skulle sabotera den välbehövliga och efterlängtade antikorruptionskampanj
som antagits – dragits tillbaka. I söndags demonstrerade så många som en halv
miljon människor, i runt 50 städer i landet.
Regeringen har skyllt protesterna på dålig kommunikation och politiska
motståndare. Många rumäner är trötta på politiker som använder makten för att
tjäna sina egna, i stället för folkets, intressen. Trots flera försök att rå på
korruptionen har den inte förbättrats särskilt mycket. Rumänien är ett av de
mest nytillkomna länderna i EU. Vi har sett hur flera medlemsstater går bakåt
vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer – trots att
krav på att detta fungerar ställs för att man ska få gå med. Detta gäller både
Ungern och Polen. För att inte fler länder ska gå populismens och
nationalismens väg krävs snabba åtgärder. Det är nu otroligt viktigt att Sverige
bidrar till att Rumänien tar steg i rätt riktning och utvidgar arbetet mot
korruption och inte, som regeringen försökt, att backa det. Det gäller både i
bilaterala kontakter och på EU-nivå.
Med bakgrund mot ovan vill jag fråga statsrådet Ann Linde:
Vad avser statsrådet att göra för att stötta korruptionsbekämpningen i
Rumänien?
………………………………………
Birgitta Ohlsson (L)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)