Anhörigstöd i kommunerna

Anhörigstöd i kommunerna

Regeringens proposition 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer
närstående

Lagtext: 5 kap 10 § SoL

Socialstyrelsen: Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5
kap 10 § SoL

Kommunernas egna riktlinjer
KIL.SE
Regeringens proposition 2008/09:82

Bestämmelsen berör dig som vårdar eller stödjer en
närstående.

Stödet är inte kopplat till viss sjukdom eller diagnos, viss
ålder, typ av funktionsnedsättning eller relation till den
närstående

Du bestämmer själv om du anser att lagen gäller dig eller
din situation.
5 kap 10 § socialtjänstlagen

KIL.SE
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående
som har funktionshinder
Kommunernas riktlinjer

Kommunerna bestämmer själva hur stödet ska
utformas

I många kommuner finns
anhörigsamordnare/anhörigkonsulenter
Indirekt anhörigstöd

Kommunen tillhandahåller vissa insatser för
personer med sjukdom/ funktionsnedsättning som
får till följd att den anhörige blir avlastad
KIL.SE
Kommunal service innebär

Ingen dokumentation

Enkel ingång

Kostnadsfritt

Sekretess
Direkt anhörigstöd
KIL.SE

Individuella samtal

Anhöriggrupper

Kunskap och information
Kommunerna bjuder in landstinget till
samarbete vad gäller anhörigstöd
Kontaktbladet

Anhörigstöd

Arvika kommun
671 81 ARVIKA
Kils kommun
Box 88
665 23 KIL
Eda kommun
Box 66
673 22 CHARLOTTENBERG
Kristinehamns kommun
681 84 KRISTINEHAMN

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller
vårdar. Det kan vara ett barn, make, maka, förälder, vän eller annan närstående.

Den du stöttar eller vårdar är sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt, äldre eller har ett
missbruk.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner
dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.
Anhörigstödet är en service som är kostnadsfri.
Filipstads kommun
Box 303
682 27 FILIPSTAD
Munkfors kommun
Box 13
684 21 MUNKFORS

Jag vill bli kontaktad av min kommuns anhörigstöd
Forshaga kommun
Box 93
667 22 FORSHAGA
Storfors kommun
Box 1001
688 29 STORFORS

Mitt namn: ………………………………………………………………………………

Adress: ……………………………………………………………………………………
Grums kommun
664 80 GRUMS
Sunne kommun
686 80 SUNNE

…………………………………………………………………………………………….

Telefonnummer: .…………………………………………………………………….……
Hagfors kommun
683 80 HAGFORS
Säffle kommun
661 80 SÄFFLE

Mejladress: ……………………………………………………………………………….
Hammarö kommun
Box 26
663 21 SKOGHALL
Torsby kommun
685 80 TORSBY
Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD
Årjängs kommun
Box 906
672 29 ÅRJÄNG



Bladet sänds till den kommun du är bosatt i.

Kommun: ……………………………………………………………………………….
Vad kan vi ge för stöd

Tar kontakt med den anhörige

Tar reda på behovet
- individuellt anpassat