Infoblad - ASPI Utbildning AB

Halvdagsutbildning för personal 2017:
Arbete inom IT
vid autism / asperger
Malmö
ons 10
maj, kl. 13.00–16.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Grynbodgatan 20
Det går att hjälpa personer med diagnos autism, Aspergers syndrom m.m. till bra arbete.
Inom IT och ekonomi finns arbeten som en del i denna grupp har stor fallenhet för.
Vi startar positiva processer så att många fler efterhand får bra utvecklande arbete.
Några delämnen på denna halvdag:
• Vad är bra arbete för personer med autismtillstånd?
• Typiska hinder och utmaningar
• Vägar in på IT-arbetsmarknaden
• Inspiration och lärdomar från autister/aspergare som arbetar med IT nu
• Perspektiv hos: Arbetshjälpare, arbetsgivare och arbetstagare
Målgrupp är personal från: Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheter, samordningsförbund och arbetsinriktad habilitering. Samt föräldrar och personer med egen diagnos.
Föreläsarna som tillsammans står för utbildningen är:
Torbjörn Andersson. Examen från Systemvetarprogrammet och Psykologprogrammet. Chef, handledare och utbildare inom autism m.m. Har stor
erfarenhet av ämnet. Klassisk aspergare (diagnos 1996) och trivs med det.
Johannes Haglund. ”Från särskola till Läkarprogrammet” Självlärd och mycket
kunnig problemlösare inom IT. Arbetar från våren 2017 på IT-konsult auti AB,
ett nytt företag som bara anställer personer med autismspektrumdiagnoser.
Dokumentation samt fika ingår i priset. Det ges tid för frågor och samtal.
Pris: 550 kr exkl. moms per person om ni är 1–3 stycken.
Pris: 495 kr exkl. moms per person om ni är minst 4 pers.
(Begränsat antal platser till personer med AS/autism eller anhöriga: 340 kr inkl. moms.)
Anmäl nu via formulär på aspi.se eller i andra hand e-post till [email protected]
Endast föranmälan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Faktureras i efterhand.
Infobladet får gärna kopieras och spridas.
Anmäl nu på:
aspi.se
ASPI Utbildning AB • Gibraltargatan 100 • 412 79 Göteborg • www.aspi.se • [email protected] • 031 – 14 30 24