bemanningslistan här

Motionsbingon våren 2017
Var på plats i god tid, förslag 8,15. Det ska bäras fram, sättas ut bingomallarna efter spåret
och fixas fika före kl 9.00. En del brukar ”hänga på låset ”. Det räcker med 2 vuxna för att
sköta ruljansen.
15 jan
Sandberg
29 jan
Leif Wadman/Pernilla Einan
12 feb
Holmberg
26 feb
Landqvist
2 mars
Bo o R-M Karlsson, Alf Lindberg
12 mars
Birkestål
26 mars
Owe Eek
9 april
Waldemarsson
23 april
Lindholm
7 maj
Fam Klemets
21 maj
Siv Frodin/Karin Profors
4 juni
Pelander/Rundkvist