Nätverksträff ”MittBpSamtal” 22 mars 2017

Nätverksträff ”MittBpSamtal” 22 mars 2017
Hej, du härliga specialistsjuksköterska som arbetar med att stötta barn och
ungdomar med övervikt eller fetma.
Du kan vara ny och nyfiken på samtalsmetoden "MittBpSamtal" eller så är du en
av de 350 härliga syrror som tidigare inspirerats eller utbildats i metoden. Denna
dag är för dig!
Kom och låt dig inspireras av våra föreläsare som ger dig konkreta verktyg att
använda i dina samtal med barnen, ungdomarnas och deras anhöriga.
Ta del av vår ”nya” hemsida mittbp.se. Där du hittar allt samtalsmaterial, filmer,
mallar, webbverktyg, tips samt helt en ny del som riktar sig direkt till barn och
föräldrar som även du kan använda i ditt möte med dem. Allt för att förenkla vid
samtalen.
Vi vill också bjuda in till att detta blir en mötesplats för alla vi som arbetar i
barnens vardag. Där vi kan dela kliniska erfarenheter och samla ihop vår klokskap,
för att kunna driva det hälsofrämjande arbetet än mer och bättre.
Vad behöver vi för att ge dessa, ofta väldigt ledsna barn och ungdomar ett gott
stöd för hälsosammare levnadsvanor och gladare barndom. Hur ser det ut på våra
arbetsplatser? Har vi möjlighet att ge alla som behöver, ett individuellt stöd? Vet vi
hur vi kan underlätta deras vardag? Hur ska jag göra när jag kört fast i ett samtal?
Varmt välkommen till denna dag!
När: 22 mars 2017
Tid: 09:00-16.00. Fika serveras från 8:30.
Plats: Dale Carnegie, Linnégatan 87 F, Stockholm
Målgrupp: Du som är specialistsjuksköterskor och
som i ditt arbete möter barn och unga med
övervikt/obesitas. För dig som arbetar i
skolhälsovården, på obesitasmottagning och i
primärvården.
Avgift: Kostnadsfri för dig som arbetar i Stockholms län. 500kr för dig utanför
länet.
ANMÄLAN: Klicka här
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Vid no-show debiteras 300 kr inkl moms
UR PROGRAMMET:
 HUR kan jag använda HPÖ i mitt dagliga
arbete?
 HUR kan jag samverka med Stockholms FaRledarnätverk?
 HUR gör dietisten? Matprat som förändrar!
 HUR jobba hälsopedagogiskt i skolan?
 HUR kan jag jobba sockersmart i skolan?
 HUR kan jag jobba med hemsidan mittbp.se?
 HUR göra när jag har kört fast, gått i stå i en
situation med en familj?
 VAD behöver jag i vardagen/framtiden för att arbeta än mer
hälsofrämjande?
Föreläsare under dagen:
Anette Ekqvist Initiativtagare till BRÄNNPUNKTS-metoden MittBpSamtal. Hon är
skolsköterska och samtalscoach, och arbetar på uppdrag av och finansieras av
Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ), Stockholms läns landsting och nationellt.
Annika Stunke Hälsopedagog arbetar på F-9 skola i Tyresö. Har lång erfarenhet av
breddidrott för överviktiga barn och ungdomar och samverkan BUMM och föreningslivet.
Hållit i utbildningen i Viktskolan, Södertäljemodellen samt följt och arbetat i
Brännpunkten Tyresö med samtal.
Ingbritt Ekman FaR ansvarig Stockholms Idrottsförbund.
Jenny Sydhoff Programansvarig HPÖ och utveckling av Far SLL/HSF Enheten för
hälsoutveckling
Mahnoush Malek Dietist som är specialist inom barnfetma och jobbar idag på
Rikscentrum Barnobesitas samt som vårdutvecklingsledare på Akademiskt
Primärvårdscentrum.
Susanna Almström Hälsopedagog Korpen Haninge, Hälsofrämjandet. Driver
skolprojektet En sockersmart skola, En sockersmart framtid. Arbetat med överviktiga
barn med Viktskolan och Energibalansen Södertäljemodellen.
Ulrika Lingslunde Moderator för dagen. Arbetar med organisations- och
verksamhetsutveckling i sitt egna företag samt i Brännpunkten. Arbetar även som
generalsekreterare i Svenska Cricketförbundet.
Frågor? Kontakta Anette Ekqvist, [email protected], 0761-731 211
I samarbete med