Grönt Kort kurs 18

Grönt Kort kurs 18-19 mars 2017
Dokumentation och fika ingår i priset.
Lunch/övrig mat/dryck tar du med själv.
Det kommer bli mycket söka information.
Papperskopior av TR kommer finnas. Ni får gärna ta med/
använda dator/surfplatta/mobil för att söka i TR samt
andra källor. Både under kursens gång samt under deloch slutprov.
Lördag kl. 9.00-14.30 ca - teori varvat med delprov och
grupparbeten i Cafeterian.
Söndag kl. 9.00-17.00 ca förmiddag teori varvat med
delprov och grupparbeten i Cafeterian.
Eftermiddag praktiskt arbete med häst vid hand,
lastning etc.
Kläder för hästhantering under söndagen.
Datum/Tid för slutprov bestäms under helgen.
Pris: 800 kr medlem. 1.000 kr ej medlem. Anmälan på stallkontoret / 0155-223149.
Frågor – Kontakta Titti 070-8334384. Välkommen!