Kallelse till årsmöte 2017 - Örebro

Kallelse till årsmöte 2017
Plats:
Örebro Brukshundsklubb
Tid:
Söndagen den 26 februari, kl. 16.00
Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, prisutdelningar,
enklare förtäring.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på vår hemsida www.oltk.com
Välkommen önskar styrelsen för
Örebro Läns Taxklubb
Vägbeskrivning
När man kommit fram till Örebro och kör på E18
Från Stockholm
- Vid avfart 112 håll höger in på av-/påfarten i riktning mot Garphyttan/Ånnaboda/Väster, kör
313 meter.
- Håll höger in på Karslundsgatan, kör 841 meter.
- I rondellen, ta 2:a avfarten och fortsätt in på Karslundsgatan, kör 1.8 km.
- Sväng höger (skyltat brukshundklubb), kör 572 meter.
- Du är framme!
Från Göteborg
- Följ skylt mot Garphyttan, Väster. Håll höger och ta avfart 112. Kör 326 meter.
- Sväng vänster in på Karlslundsgatan,
- Håll rakt, kör 1.1 km.
- I rondellen, ta 2:a avfarten och fortsätt in på Karslundsgatan, kör 1.8 km.
- Sväng höger (skyltat brukshundklubb), kör 572 meter.
- Du är framme!
Läs även baksidan, info
från valberedningen
Hälsning från valberedningen i ÖLTK:
Taxklubben behöver intresserade och engagerade medlemmar som bidrar till klubbens
verksamhet som i förlängningen ger friska och väl fungerande taxar, användningsområdet är
stort och till mycket glädje från sällskap till olika inriktningar.
Som ex. utställning, gryt, spår och drev. Det innebär att bredden och möjligheten är stor, men
det betyder också att intresserade medlemmar bidrar på olika sätt i klubbens verksamhet, allt
från att bara delta i det som arrangeras till att vara med i planering och genomförande till allas
glädje, några behöver engagera sig ännu lite mer som förtroendevalda i styrelsen eller andra
uppdrag.
Att arbeta i styrelsen är ofta roligt och givande på många sätt, men kräver naturligtvis en del
tid och uppmärksamhet från andra delar i livet, men i perioder något som de flesta har
möjlighet till men det är också naturligt att vara engagerad ett tag och kanske förverkliga
något av de mål som man som förtroendevald har, men det kommer också en tid då andra
prioriteringar kommer in och det är dags att lämna sitt uppdrag för andra mål och vara nöjd
med det. Det är således i sin ordning att någon lämnar sitt uppdrag och någon annan kommer
in, vi i valberedningen behöver kontakter med er medlemmar med förslag på vad du kan bidra
med eller om du känner till någon som absolut borde få frågan att ingå i styrelsen eller annat
uppdrag, Du behöver inte tillfråga medlemmen om denne är intresserad, det är en uppgift för
oss i valberedningen att göra, din uppgift som medlem är att komma med förslag.
Våra förslag/nomineringar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida 2 veckor innan
årsmötet, för vårt arbete ber vi dig att lämna förslag snarast det går eller senast under januari
månad.
Tomas Andersson
Sammankallande i valberedningen
Telefon: 070-574 69 34
Mail: [email protected]