Bilaga till kurs 1.2, smide

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 1.2, smide
Delmoment
Material, teknik och teori: smide av sax, skaftning av kniv, laminerad yxa,
verktygssmide, träkista med beslag, gångjärn.
Teckning, färg och form: Prova på kroki. Skissa/måla av äldre föremål.
Grundkurs i slöjd- och kulturhistoria: Bondesamhällets
struktur, organisation och ekonomi. Bondens bostad byggnation, inredningar,
möbler & textilier. Friargåvor - redskap, gåvor, symbolik, slöjd och folkkonst.
Folklig estetik - personligt, regionalt, globalt. Järn och skogsbruket i ett
kulturhistoriskt perspektiv. Begreppsfloran; slöjd, hemslöjd, hantverk,
konsthantverk, design, formgivning, rekonstruktion, autenticitet. Slöjdhistoria i
anknytning till de tekniker som ni arbetar med.
Slöjd- och kulturhistoria:
Förberedelser inför öppet hus. Öppet hus.
Presentation av era arbeten inför en annan inriktning. Fokus på presentationen
ska vara kring arbetsprocessen och materialen.
Presentations- och utställningskunskap:
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
•
•
•
•
•
•
1 st sax
1 st skaftad kniv
2 st laminerade yxhuvuden
3 st färdiga smidesverktyg
1 st träkista med beslag
1 par gångjärn med stapel
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334