Pimpelserien 2016-2017

Pimpelserien 2016-2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
Förnamn
Tord
Kristian
Lennart
Marcus
Jonas
Mikael
Stefan
Niclas
Tarmo
Kjell-Ove
Bo
Sven-Erik
Taito
Torbjörn
Håkan
Karl-Erik
Ingvar
Rolf
Östen
Sven-Olov
Leena
Maj-Britt
Saga
Britta
Monica
Efternamn
Thorin
Bergström
Grääs
Dahlqvist
Forsberg
Öst
Simon
Dannberg
Kokko
Jensen
Nilsson
Holmberg
Varis
Karlsson
Toreld
Tomasson
Fällman
Axelsson
Gustafsson
Högman
Varis
Nilsson
Gustafsson
Kullberg
Högman
De tävlingar som räknas
Cup 1
1
5
3
2
4
6
7
Cup 2
1
3
6
5
7
2
4
Cup 3
1
2
3
4
5
7
6
1
3
4
2
6
5
7
1
2
3
4
5
1
2
1
3
2
4
6
1
5
2
3
1
3
2
4
5
Cup 4
2
1
3
6
8
7
5
4
2
1
3
6
4
2
1
4
5
3
1
3
5
2
1
4
1
2
2
3
1
5
1
3
2
4
5
2
1
1
3
2
2
1
3
Cup 5
6
2
3
1
4
5
Totalpoäng
3
6
8
9
10
12
14
4
2
3
1
4
6
6
7
11
1
2
3
5
4
1
2
2
1
3
3
5
7
9
11
3
5
4
5
5
Serie 1 på Emsen, Högboda d. 14 januari 2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
Förnamn
Tord
Marcus
Lennart
Jonas
Kristian
Mikael
Stefan
Tarmo
Sven-Erik
Kjell-Ove
Bo
Torbjörn
Taito
Håkan
Karl-Erik
Ingvar
Rolf
Östen
Sven-Olov
Leena
Maj-Britt
Saga
Monica
Britta
Efternamn
Thorin
Dahlqvist
Grääs
Forsberg
Bergström
Öst
Simon
Kokko
Holmberg
Jensen
Nilsson
Karlsson
Varis
Toreld
Tomasson
Fällman
Axelsson
Gustafsson
Högman
Varis
Nilsson
Gustafsson
Högman
Kullberg
Vikt i gr.
4468
2749
2736
2605
2180
1170
1128
6942
5682
4316
3830
1805
1288
593
3407
1864
1652
1319
666
6284
1655
1673
1629
1131
Serie 2 på Säveln d. 15 januari 2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
1
2
3
Förnamn
Tord
Mikael
Kristian
Stefan
Marcus
Lennart
Jonas
Bo
Taito
Torbjörn
Tarmo
Sven-Erik
Kjell-Ove
Ingvar
Karl-Erik
Sven-Olov
Rolf
Östen
Leena
Britta
Saga
Monica
Efternamn
Thorin
Öst
Bergström
Simon
Dahlqvist
Grääs
Forsberg
Nilsson
Varis
Karlsson
Kokko
Holmberg
Jensen
Fällman
Tomasson
Högman
Axelsson
Gustafsson
Varis
Kullberg
Gustafsson
Högman
Vikt i gr.
4777
4612
3005
2467
2214
1620
1019
3353
3250
3158
2186
2145
1481
3564
2739
2595
2152
941
4968
3351
2173
918
Serie 3 på Borgviksjön d. 22 januari 2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
Förnamn
Tord
Kristian
Lennart
Marcus
Jonas
Stefan
Mikael
Tarmo
Bo
Kjell-Ove
Sven-Erik
Taito
Östen
Rolf
Karl-Erik
Sven-Olov
Ingvar
Leena
Maj-Britt
Monica
Saga
Britta
Efternamn
Thorin
Bergström
Grääs
Dahlqvist
Forsberg
Simon
Öst
Kokko
Nilsson
Jensen
Holmberg
Varis
Gustafsson
Axelsson
Tomasson
Högman
Fällman
Varis
Nilsson
Högman
Gustafsson
Kullberg
Vikt i gr.
5407
4428
1589
1310
947
939
432
3731
1794
1596
1082
658
3142
1828
1493
923
721
2748
682
2661
1561
722
Serie 4 på Longsjön d. 29 januari 2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
Förnamn
Kristian
Tord
Lennart
Niclas
Stefan
Marcus
Mikael
Jonas
Kjell-Ove
Tarmo
Bo
Taito
Håkan
Sven-Erik
Karl-Erik
Rolf
Ingvar
Östen
Sven-Olov
Maj-Britt
Leena
Saga
Monica
Britta
Efternamn
Bergström
Thorin
Grääs
Dannberg
Simon
Dahlqvist
Öst
Forsberg
Jensen
Kokko
Nilsson
Varis
Toreld
Holmberg
Tomasson
Axelsson
Fällman
Gustafsson
Högman
Nilsson
Varis
Gustafsson
Högman
Kullberg
Vikt i gr.
2244
2199
1516
1381
1120
777
672
618
3759
1931
1287
1234
1092
551
4035
1724
898
695
442
1373
762
1786
541
458
Serie 5 på Stora Lesjön d. 5 Februari 2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
Förnamn
Jonas
Lennart
Marcus
Mikael
Stefan
Kristian
Sven-Erik
Kjell-Ove
Bo
Tarmo
Karl-Erik
Ingvar
Rolf
Sven-Olov
Östen
Leena
Maj-Britt
Britta
Saga
Monica
Efternamn
Forsberg
Grääs
Dahlqvist
Öst
Simon
Bergström
Holmberg
Jensen
Nilsson
Kokko
Tomasson
Fällman
Axelsson
Högman
Gustafsson
Varis
Nilsson
Kullberg
Gustafsson
Högman
Vikt i gr.
13981
9385
6249
4993
2975
2275
2936
2229
1787
999
1302
656
613
453
185
2530
1267
1223
857
384