Preo att arrangera en preo tävling

Kallelse
PreO –
ATT ARRANGERA EN PreO-TÄVLING
NÄSSJÖ 4 februari 2017
Du hälsas välkommen till ovanstående konferens. Följande gäller under dagen…
Kursplats:
Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö
Tid:
Lördag 4 februari kl. 08.30-16.00
Kursledare:
Siv Larsson
Pahn Gardhem
Program:
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.15
13.15
15.30
16.00
Samling, kaffe
Vad är PreO? Vilka kan delta? Klassindelning.
Vilka och hur många funktionärer erfordras. Kunskapskrav.
Kart- och terrängbehov.
Kaffe/The
Hur väljer man ut kontrollpunkter och gör en bana. Typexempel.
Lunch
I samband med lunchen genomför Smålands OF, Skogsflickorna och Skogskarlarnaprisutdelning till
framgångsrika orienterare under 2016.
Praktisk övning utomhus.
Åter till kurslokalen - summering och litet praktiska råd
Avslutning
Förberedelse:
Titta gärna på SOFT hemsida under Pre-O för egna förkunskaper.
Tag gärna med egen dator, men ej ett krav.
Deltagarlista:
Bifogas
Övrigt:
Samtliga konferenser börjar dagen med kaffe och fralla 08.30, konferensstart kl 09.00 i anvisad
konferenslokal.
Specialkost måste meddelas snarast till [email protected]
Upplysningar:
Siv Larsson 070 511 92 40
Pahn Gardhem070 206 28 99
Kurt Svensson, SmOF kansli, 036-34 54 86
Smålands Orienteringsförbund
Agneta Hallberg Hansson
och
Kursnummer 869762-728:006
SISU Idrottsutbildarna
Lena Larsson