Bilaga till kurs 1.3, smide

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 1.3, smide
Delmoment
Material, teknik och teori: dekorering av järn, ytbehandling av järn, ljushållare,
vindflöjel, dörrklinka, drivning av skålformer, teknikfördjupning, klassisk
ljusstake produktion.
Teckning, färg och form: Färg och formövningar. Få verktyg hur man kan utveckla
ett eget formspråk. Utifrån en given inspiration tillverka produkter.
Slöjd- och kulturhistoria: Slöjd och kulturhistoria i anknytning till de tekniker som
de arbetar med. Studiebesök på museum.
Utställningskunskap inför vårutställningen.
Presentation av era arbeten inför er och en annan inriktning. Fokus ska ligga på
hur ni har tolkat inspirationen och hur den har följt med in produkten.
Presentations- och utställningskunskap:
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
•
•
•
•
•
•
•
3 st dekorerade föremål
2 st ljushållare
1 st vindflöjel
1 st dörrklinka
1 st skål
teknikprov fördjupning
2 st klassiska ljusstakar
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334