Uppsägning av kommunalt vårdnadsbidrag

Uppsägning av kommunalt vårdnadsbidrag
Personuppgifter
Barn för- och efternamn
Personnummer (10 siffror)
Vårdnadshavare för- och efternamn
Personnummer (10 siffror)
Telefon dagtid
Vårdnadshavare för- och efternamn
Personnummer (10 siffror)
Telefon dagtid
Uppsägning av kommunalt vårdnadsbidrag
Jag/vi säger härmed upp mitt/vårt kommunala vårdnadsbidrag
Uppsägning av vårdnadsbidrag från och med
Övriga upplysningar (frivilligt)
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare
Namnförtydligande
Namnteckning vårdnadshavare
Namnförtydligande
POSTADRESS
Varbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
432 80 Varberg
BESÖKSADRESS
Norrgatan 25
TELEFONNUMMER
0340-880 00
E-POST OCH WEBBPLATS
[email protected]
www.varberg.se