Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension

Pressmeddelande
9 februari 2017
Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension
Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara
sig alls, på sin pension. Andelen är ännu högre bland kvinnor. Trots det uppger fyra
av tio att de inte sparar privat till pensionen. Det visar en undersökning som Sifo
har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.1
- Inom vissa branscher är andelen som upplever att de kommer ha svårt att klara sig
respektive inte klara sig alls på pensionen ännu högre. Bland sjuksköterskor och de som
arbetar inom handel och restaurang är den nästan hälften, säger Arturo Arques,
privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.
Fler sparar men många är ointresserade av sin pension
Intresset för att spara till sin pension ökar. Över hälften (54 procent) av svenskarna uppger
att de sparar privat till sin pension, jämfört med 45 procent 2016. Intresset ökar i alla
åldersgrupper. Men många är ändå fortfarande ointresserade av sin framtida pension.
I dagarna börjar det orangea kuvertet med det årliga pensionsbeskedet skickas ut till
privatpersoner. Tre av fyra öppnar det, men nästan var femte är ändå helt ointresserad av
det, ännu fler bland yngre och låginkomsttagare.
- Många är oroliga för sin framtida pension. Men om du börjar spara tidigt kan även mindre
avsättningar varje månad växa till en ansenlig summa till den dagen du går i pension
fortsätter Arturo Arques.
En klar majoritet uppger att de tycker det är svårt att spara till sin pension. Bland kvinnorna
är andelen nästan sju av tio.
Inkomsten spelar stor roll
Med högre inkomst ökar intresset för pensionssparande. Höginkomsttagare har högre
kunskap om pensionssystemet och om den egna pensionen. De tror också i högre
utsträckning att de kommer att klara sig bra på sin pension.
Bland unga är andelen som tycker det är tråkigt med pension lägre än bland genomsnittet.
De unga tycker också i mindre utsträckning att det är svårt.
- Det kanske är ett tecken på att de unga har förstått vikten av att spara till sin framtida
pension och det är i så fall mycket positivt. De yngre har mindre kunskap om
pensionssystemet och sin egen pension, det kan vara en anledning till att de inte upplever
det lika svårt som andra åldersgrupper, fortsätter Arturo Arques.
1
Undersökningen gjordes i januari 2017, i undersökningen deltog 3 000 personer.
Tips:





Ta tjuren vid hornen och öppna det orangea kuvertet. Gå igenom pensionens olika
delar i din framtida pensionsprognos.
Om du tycker att det är svårt att förstå din prognos, gå in på minpension.se för att
guida dig fram eller ta hjälp av någon som kan och som du litar på.
Gör en budget och se över din totala ekonomi. Först och främst bör du ha ett
buffertsparande för oförutsedda utgifter. Två månadslöner efter skatt är ett bra
riktmärke på ett buffertsparande.
Starta ett privat sparande till din framtida pension. Om du börjar spara tidigt kan
du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan
växa till betydande belopp.
Se över fondernas avgifter, det gör skillnad på sikt.
För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38
www.swedbank.se/arturosblogg
www.swedbank.se/privatekonomi
Bilaga. Tabeller
Talen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte alltid.
Hur tror du att du ekonomiskt kommer att klara dig på din framtida pension?
Klara mig bra
Klara mig om dra ner på utgifter
Får svårt att klara mig
Kommer aldrig klara mig
Summa svårt eller aldrig klara
mig
Tveksam/vet ej
Totalt
18 %
44 %
20 %
7%
Kvinnor
13 %
43 %
23 %
9%
Män
23 %
44 %
17 %
6%
Under-/
sjuksköterskor
12 %
38 %
34 %
8%
27 %
11 %
32 %
12 %
23 %
10 %
42 %
7%
Handel och
restaurang
5%
37 %
27 %
18 %
45 %
12 %
Vilket passar bäst in på dig gällande privat sparande till pension?
Totalt
15 %
39 %
54 %
24 %
16 %
5%
Pensionssparar och är aktiv
Pensionssparar men är inte aktiv
Summa pensionssparar
Pensionssparar inte, men skulle vilja
Pensionssparar inte, inte intresserad
Tveksam/vet ej
Kvinnor
11 %
44 %
55 %
27 %
13 %
5%
Män
20 %
35 %
55 %
22 %
19 %
4%
Pensionssparande är intressant
Inkomst kr per mån,
efter skatt
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Ålder
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Totalt
38 %
31 %
28 %
20-29 år
34 %
34 %
27 %
<18 000
40 %
32 %
23 %
30-39 år
47 %
27 %
25 %
18-25 000
39 %
32 %
26 %
25-35 000
37 %
30 %
32 %
>35 000
32 %
25 %
42 %
40-49 år
40 %
30 %
28 %
50-59 år
35 %
33 %
31 %
60-65 år
29 %
30 %
38 %
Jämförelse 2016-2017
Andel som pensionssparar
2016
2017
20-29 år
17 %
24 %
30-39 år
47 %
51 %
40-49 år
68 %
69 %
50-59 år
66 %
70 %
Pensionssparande är
intressant
2016
2017
20-29 år
18 %
27 %
30-39 år
20 %
25 %
40-49 år
18 %
28 %
50-59 år
26 %
31 %
Brukar du öppna det orangea kuvertet?
Totalt
73 %
19 %
5%
3%
Ja
Ibland
Nej
Tveksam/vet ej
Kvinnor
72 %
21 %
4%
2%
Män
74 %
17 %
6%
3%
Hur reagerar du när du får det orangea kuvertet i brevlådan?
Tycker det är spännande och öppnar direkt
Lägger åt sidan och tänker titta på det
Lägger åt sidan och känner en oro att titta på det
Helt ointresserad och öppnar knappt
Tveksam/vet ej
Ålder
Tycker det är spännande
och öppnar direkt
Lägger åt sidan och tänker
titta på det
Lägger åt sidan och känner
en oro att titta på det
Helt ointresserad och
öppnar knappt
Tveksam/vet ej
Inkomst kr per mån, efter
skatt
Tycker det är spännande
och öppnar direkt
Lägger åt sidan och tänker
titta på det
Lägger åt sidan och känner
en oro att titta på det
Helt ointresserad och
öppnar knappt
Tveksam/vet ej
Totalt
31 %
40 %
7%
17 %
4%
Kvinnor
27 %
42 %
10 %
17 %
4%
Män
35 %
38 %
5%
17 %
5%
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-65 år
25 %
30 %
33 %
34 %
36 %
35 %
40 %
43 %
39 %
41 %
4%
5%
7%
12 %
11 %
23 %
12 %
23 %
2%
16 %
1%
11 %
3%
8%
3%
<18 000
18-25 000
25-35 000
>35 000
23 %
29 %
38 %
43 %
36 %
43 %
41 %
39 %
9%
9%
6%
3%
25 %
7%
16 %
3%
14 %
1%
12 %
3%
Pensionssparande är svårt
Totalt
17 %
22 %
57 %
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Inkomst kr per mån,
efter skatt
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Ålder
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Totalt
17 %
22 %
57 %
20-29 år
16 %
20 %
53 %
<18 000
14 %
19 %
58 %
30-39 år
18 %
20 %
60 %
Kvinnor
10 %
18 %
68 %
Män
24 %
25 %
46 %
18-25 000
13 %
23 %
61 %
25-35 000
18 %
22 %
57 %
>35 000
26 %
24 %
47 %
40-49 år
15 %
24 %
59 %
50-59 år
17 %
23 %
57 %
60-65 år
18 %
24 %
56 %
18-25 000
21 %
32 %
45 %
25-35 000
29 %
27 %
44 %
>35 000
35 %
23 %
41 %
40-49 år
23 %
27 %
49 %
50-59 år
28 %
29 %
40 %
60-65 år
31 %
29 %
36 %
Pensionssparande är tråkigt
Inkomst kr per mån,
efter skatt
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Ålder
Instämmer inte
Varken eller
Instämmer
Totalt
24 %
29 %
43 %
20-29 år
22 %
34 %
38 %
<18 000
20 %
29 %
45 %
30-39 år
21 %
26 %
51 %
Hur upplever du din kunskap kring din framtida pension och om vilka alternativ som finns
att spara idag?
Ingen eller liten kunskap
Bra eller mycket bra kunskap
Tveksam/vet ej
Inkomst kr per mån, efter skatt
Ingen eller liten kunskap
Bra eller mycket bra kunskap
Tveksam/vet ej
Totalt
66 %
34 %
1%
<18 000
80 %
20 %
1%
Kvinnor
74 %
25 %
1%
18-25 000
70 %
28 %
1%
25-35 000
55 %
44 %
0%
Män
57 %
42 %
1%
>35 000
41 %
59 %
1%