Årsmöte - Samkultur

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017
KULTURFÖRENINGEN
SAMKULTUR - GRÄNSGÅNG I TRELLEBORG
Plats:
Kulturbruket, Gråbrödersgatan 12. Trelleborg.
Tid:
Söndagen den 26 februari 2017 klockan 14.00.
Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Motioner:
Skall lämnas senast tio dagar innan mötet,
dvs. senast den 16 februari.
Dessutom… efter mötesförhandlingarna
Fruktkalas & Ordet Fritt &
Extra lotteri för närvarande medlemmar
Dragning i medlemslotteriet
Vinsterna finns utställda på Kulturbruket sön 26 feb kl 12-14.
Vinsterna kan avhämtas direkt efter mötet eller efter överenskommelse vid senare tillfälle. Vinnare underrättas personligen.
Medlemsavgift 150:-, inbetales före 30 april 2017. Bg 850-0845
STYRELSEN
Bifogas: Föredragningslista till mötet, vårprogram