Hantverksvägens lekplats De sista 7cm toppas med 0

1 Hantverksvägens lekplats Sammanfattning av arbete genomfört under V 4 De sista 7cm toppas med 0‐8 stenmjöl som slitlager 2 Matjord har fyllts i planteringsytorna Uppbyggnad av bärlager packas minst 6 vändor