Pressmeddelande Inbjudan till Investors

Pressmeddelande
Stockholm den 9 februari 2017
Inbjudan till Investors kapitalmarknadsdag 2017
Investor hälsar representanter för finansmarknad och media välkomna till vår
kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 30 mars 2017, med start klockan 09:00
(inregistrering från 08:30).
Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera Investors strategi och
investeringsaktiviteter inom Noterade Kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries.
Talare inkluderar Investors ledning, EQT:s vd och vd:arna för våra större helägda
dotterföretag.
Plats: Grand Hôtel, Stockholm
Anmälan: Om du önskar närvara på Investors kapitalmarknadsdag, vänligen kontakta
Magnus Dalhammar senast den 3 mars 2017 på [email protected]
eller 08-614 2130.
Välkommen!
För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications:
08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com
Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare
av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår
industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra
bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och
Mölnlycke Health Care.
Investor AB
(Publ)
Organisationsnr 556013-8298
103 32 Stockholm
Besöksadress
Arsenalsgatan 8C
Tel +46 8 614 20 00
Fax +46 8 614 21 50
www.investorab.com
1 (1)