Läs mer

MSD Animal Health (www.msd-animal-health.se) söker dräktiga tikar och löptikar för deltagande i en
ultraljudskurs för veterinärer.
Beroende på hur långt gången tiken är i förväntad dräktighet kan du få reda på om hon är dräktig, antal
valpar samt eventuellt också könsbestämning av valparna. Ultraljud av löptik kan ge besked om hur många
ägg som ligger redo.
Kursen kommer att hållas på Malmö djursjukhus 1/3 och på Blå stjärnan i Göteborg 2/3 och kostar inget för
dig som hundägare.
Vid intresseanmälan, lämna uppgifter om vilken ras och hur långt in i dräktigheten tiken är/när tiken parades första gången. Löptikarna ska helst vara i dag 9-14 i löpperioden under kursdagen. Tänk på att antalet
platser är begränsade.
Vid intresse kontakta MSD Animal Health.
För Malmö: Torvald Netterby, [email protected]
För Göteborg: Elisabet Friede, [email protected]