år 7

Storåskolan
VECKOPLANERING v. 17 åk 7
Ämne
Veckans arbete
Lärare
Titta färdigt på filmen Remember the
Eng
Sipal
Uppgifter och läxor
Titans, och diskutera den tillsammans sen.
Gå igenom provet från v.14.
Påskhäfte
Övningsboken t o m sid. 95
Marianne Kolla att tidigare uppgifter är färdiga
.Extra Reading fr.o.m sid. 76
En
Idh
Patrik
Bild
Katja
Måndag: Styrka
Torsdag: Styrketester
Teckna manga
Ma
4.9 Beräkna delen
Mu
Ny period: Komposition och skapande
Niklas
Fy/Tk
Ermin
Bi/Ke
Ragnhild
SO Kha
SO Lff
Sv
Susanne
Sv
Britt-Lis
Under v. 17-21 kommer vi att lära oss grunderna i
att teckna manga, och jobba med tema serier.
Börjar läsa om krafter. All material hittar
du på hemsidan.
Boken vi jobbar med är ”Nya Fysik”
sidorna 43-60
Vi lär oss mer om immunförsvaret och gör
ett arbete om en sjukdom. Arbete med
uppgifter på Classkick.
Några har inte lämnat in sina bidrag till
tidsresan med Romarriket. Gör klart! Ni ska
också lämna in uppgiften som heter: Skolans
lönndörr
Några har inte lämnat in sina bidrag till
Vi börjar med religion och startar upp med tidsresan med Romarriket. Gör klart! Ni ska
kapitlet religion och andra livsåskådningar. också lämna in uppgiften som heter: Skolans
lönndörr.
Vi introducerar ämnet religion igen. Vi
kommer inleda med att diskutera vad
religion och andra livsåskådningar inebär
Vi jobbar vidare med muntligredovisning.
Bibl. tid onsdag 9-9.30 start med att ladda
ner E-bok 5 st i taget. Norska.
Läsa och läsjournal. Eventuella rester från boken
”En sekund …” Förbereda boktips.
Ma : Vi startar lära oss programmering med
hjälp av SchratchJr.
Peter
Arbetar klart med gamla uppgifter från veckans
Gun-Marie uppdrag.
Sva
Ty
Ingela
Vi fortsätter att träna kroppsdelar och
beskriver personer ingående.
Läxförhör på kroppsdelarna 1 – 13 för dem som
inte gjorde det förra veckan.
Storåskolan
Fra
Karin
Sp
Katja
Vi jobbar klart med kap. 4 b. Grammatik:
possessiva pronomen.
Läxa till torsdag: ”faire” i presens samt olika
aktiviteter.
Capítulo 10: El abuelo está de visita
Vi fortsätter med kapitel 10. Träna gärna på orden
och fraserna i textboken s. 38-39
Föräldraenkät grundskolor 2017 (klicka för att komma till enkäten)
Övrigt
Påsklov v 16
Ped em 25/4, eleverna slutar 13:00
Lov 1/5, 26/5 och 5/6
Studiedag 15/5
Friluftsdag 13/6
Skolavslutning 16/6 kl 8-10