Ladda hem fil

Uponor Rörgenomföring Black
Monteringsanvisning
•Skär bort den del som är anpassad för respektive rördimension. För de minsta rören är det gummit innanför
ringen som skall skäras bort.
•Montera rörgenomföringen.
För matarledning
Uponor Vario Rörgenomföring Black 16-40 mm
RSK nr 2434765
Uponor Nr 1084172
•För igenom röret. Om man fuktar rörgenomföringen med
såpvatten går det lättare att montera genomföringen i
skåpsbottnen, det underlättar även när rören ska dras igenom rörgenomföringen.
16 mm MLC rör
20 mm MLC rör
25 mm MLC rör
32 mm MLC rör och
34/28 mm Radi Pipe RIR
40 mm MLC rör
För golvvärmeslingor
Uponor Vario Rörgenomföring Black 9-25 mm
RSK nr 2434764
Uponor Nr 1084171
9,9 mm Minitec Comfort Pipe
12 mm Comfort Pipe
17 mm Comfort Pipe PLUS
20 mm Comfort Pipe PLUS
25 mm Comfort Pipe PLUS och
25 mm Meltaway PEX-rör
5187/01/2017
www.uponor.se