En medeltidig sort för nordiskt klimat

En medeltidig sort
för nordiskt klimat
TM
SY Nordicstar
Medeltidig ensilagemajs, FAO 180-190
Hög stärkelseskörd
Hög stärkelsehalt och stor andel smältbara fibrer
Stjälkstyv och frisk
SY Nordicstar är mycket väl lämpad för hela
det södra odlingsområdet (se kartskissen) tack
vare den relativt tidiga mognaden. Det betyder
säker kvalitet även under sena år.
Bland goda odlingsegenskaper för SY Nordicstar kan följande nämnas: Låg kolvplacering,
utmärkt stjälkröteresistens, god sottolerans, utmärkt stjälkstyrka, tidig stärkelseinlagring samt
mycket bra tolerans mot bladsjukdomar.
Fodervärdet är högt för SY Nordicstar tack
vare hög stärkelsehalt och stor andel smältbara
fibrer. Andelen NDF ligger på en genomsnittlig
nivå precis som iNDF-värdet.
SY Nordicstar; Försöksresultat Södra Sverige 2012-2016,
seriesammanställning i majs (SLU)
Egenskap
Mätarsort (Beethoven)
SY Nordicstar
Tidighet /FAO-tal
210
180-190
Stärkelseskörd
100
106
Stärkelse i TS
100
107
TS-skörd
100
100
TS-halt
36,8
37,7
NDF i TS
100
100
iNDF i TS
100
99
Syngenta Nordics A/S
Tel: 0771-24 48 10
www.syngenta.se
Ring oss!
Mats Olsson-Sörensson 0734437019
[email protected]