Inbjudan för utskrift - Region Plus

Varmt välkommen till Senior alert inspirationsdag
Bästa möjliga vårdprevention
Datum
Innehåll
 Hälsa - vad är normalt åldrande
 Vårdprevention
 COPM
 Så kan vi bli ännu bättre
30 mars 2017
Kl. 9:30 – 16:00
Registrering och fika från 8:30
Qulturum, Jönköping
Hitta hit
Målgrupp
Omvårdnadspersonal som arbetar
med vårdprevention/Senior alert
Kostnad och anmälan
Valbara workshops kring
omvårdnadsåtgärder - teori och praktik
 Fall
 Trycksår
Föreläsare
 Anna
Undernäring
Trinks, registerhållare, Helle Vijk ? titel
Ernsti munnen
Bravell ? titel, Inger Wårdh? titel
 Marie
Ohälsa
 Blåsdysfunktion
V
Vi ser fram emot att träffas!
Anmälan senast den 2017-03-09
LÄNK
Kostnaden är 995 kr exkl moms
I priset ingår lunch och fika.
Anmälan är bindande men platsen
kan överlåtas till annan person.
Begränsat antal deltagare.
Kontakt
[email protected]
036-321289
Varmt välkomna!
Göran Henriks, ordf Senior alert
Konferensen arrangeras av Senior alert, Qulturum Region Jönköpings län.
www.senioralert.se