Kommunen - Sundsvalls kommun

Kommunen
Fyll i en intresseanmälan om att anställa en KomiJobbare.
Intresseanmälan hittar du på www.sundsvall.se/komijobb.
Det går bra att mejla in den till [email protected]
eller att posta den till adressen: Sundsvalls kommun FAVI, KomiJobb, 851 85 Sundsvall.
Du kan även fylla i intresseanmälan direkt på webben.
KomiJobbaren ska inte ingå i den ordinarie bemanningen. Därför rådgör vi med facklig
part innan vi börjar jobba med att tillsätta KomiJobbplatsen. Med andra ord är det inte
säkert att KomiJobbplatsen blir godkänd.