Här hittar du vår senaste prislista

Prislista
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris Referenspris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
790
775
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
365
340
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
970
970
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 595
1 595
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
585
570
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
775
755
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
250
240
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
530
520
121
Röntgenundersökning av enskild tand
50
45
122
Röntgenundersökning, delstatus
250
220
123
Röntgenundersökning, helstatus
850
755
124
Panoramaröntgenundersökning
500
485
125
Röntgenundersökning, extraoral
475
475
126
Röntgenundersökning, omfattande
915
915
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
905
905
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1 175
1 175
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
1 440
1 440
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
1 710
1 710
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
585
575
161
Salivsekretionsmätning
550
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
275
300
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1 475
1 390
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
425
410
204
Profylaxskena, per skena
740
715
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
160
150
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
310
300
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
390
375
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
720
700
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 540
1 505
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
440
420
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
170
150
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
900
920
314
Beteendemedicinsk behandling
410
425
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
460
455
322
Stegvis exkavering
1 050
1 025
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
470
440
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
925
900
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1 260
1 325
362
Lustgassedering, per gång
780
780
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
404
Pris Referenspris *)
985
925
1 695
1 555
180
170
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3 200
2 860
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
4 200
3 815
406
Tanduttagning, övertalig tand
975
925
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
1 800
1 880
420
Implantat, per styck
3 400
2 220
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
4 100
3 305
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1 480
1 370
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
5 200
4 405
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1 700
1 540
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
7 200
6 075
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2 200
2 060
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
4 500
4 575
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
6 160
6 160
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3 850
3 595
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
980
945
435
Avlägsnande av ett implantat
950
925
436
Avlägsnande av implantat, enkel
170
170
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2 200
2 325
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3 925
3 295
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3 925
3 135
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5 600
4 270
5 400
4 270
1 705
1 705
1 150
1 150
445
446
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
685
685
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
295
290
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 585
3 145
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
3 995
3 845
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4 990
4 705
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 620
5 230
521
Akut endodontisk behandling
770
720
522
Komplicerad kanallokalisation
760
705
523
Stiftborttagning
1 130
1 070
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Rotbehandlingsåtgärder
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
Bettfysiologiska åtgärder
Pris Referenspris *)
3 450
3 345
985
935
Pris Referenspris *)
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 290
3 200
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 290
3 200
603
Reponeringsskena, per skena
4 830
4 840
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2 300
1 975
606
Motorisk aktivering
455
450
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
670
665
Reparativa åtgärder
Pris Referenspris *)
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
620
555
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
960
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 140
1 055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
770
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 150
1 045
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 450
1 395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 590
1 590
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
550
505
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
5 600
5 435
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5 100
3 920
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3 200
2 900
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 600
1 380
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2 500
2 060
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1 750
1 645
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 600
3 125
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 200
2 180
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 900
3 090
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 100
930
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
480
420
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1 365
1 360
813
Broreparation med tandteknisk insats
4 300
4 140
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8 900
7 160
815
Sadelkrona
5 200
4 810
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3 800
3 445
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 300
4 775
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
11 900
10 170
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
12 900
11 165
826
Attachments, per styck, material
90
90
827
Hel underkäksprotes
10 550
8 475
828
Hel överkäksprotes
10 550
8 475
829
Immediatprotes, hel käke
7 600
6 415
831
Justering av avtagbar protes
350
345
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 200
1 160
833
Rebasering av protes
2 360
2 360
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1 950
1 820
835
Rebasering och lagning av protes
3 100
2 790
836
Komplicerad lagning av protes
3 850
3 585
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 500
6 030
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2 900
2 710
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 880
1 790
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4 700
4 970
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
3 400
3 580
510
505
Implantatförankrad krona, en per käke
7 900
7 295
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
6 900
5 415
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2 500
2 060
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1 880
1 805
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
410
410
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1 120
1 090
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
360
360
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
1 900
1 240
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
42 900
29 380
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
44 400
31 230
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
48 000
32 665
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
42 400
28 435
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
19 800
16 060
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
23 500
17 950
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
25 500
20 480
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
2 990
2 920
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3 300
3 230
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4 390
4 270
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
15 500
12 865
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
265
265
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
2 020
1 955
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1 040
1 015
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3 050
2 985
883
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
5 800
4 340
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
14 000
9 880
847
Klammerplåt
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
850
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
888
Fästskruv, per styck
175
170
889
Centrumskruv, per styck
630
590
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
7 900
6 165
Utbytesåtgärder
Pris Referenspris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 5 600
1 055
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
5 600
1 395
7 700
3 920
7 900
5 980
7 700
2 060
7 900
3 920
925
926
928
929
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Övriga behandlingar
000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke
Pris Referenspris *)
1 500
Prislista
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Garantin gäller inte om
- Protesen utförts med immediatteknik
- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk
- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Protesen utsatts för yttre våld
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet