Att förebygga överskuld

Att förebygga
överskuldsättning
Anna-Karin Lindahl
Annika Sydberger Norrman
Instruktionen för Kronofogden
Förordning (2016:1333)
• § 2 Kronofogden ska verka för att en god
betalningsvilja upprätthålls i samhället och att
överskuldsättning motverkas.
Så här ser det ut idag
• 20 procent av 18-64 åringar riskerar problem
med sin ekonomi. Dvs har
− Obetalda skulder hos inkasso och/eller Kronofogden.
− Är överskuldsatta, dvs upplever själva återkommande
problem med att betala sina räkningar.
Varför blir människor
överskuldsatta?
• Sjukdom
• Arbetslöshet
• Skilsmässa
• Dödsfall i familjen
Faktorer som motverkar
överskuldsättning
• Kunskap
• Inställning till pengar
• Socialt nätverk
• Buffert
• Arbete och inkomst
• Hälsa
Bli vår budbärare
• I budbärarutbildningen tar vi upp
− Kronofogdens uppdrag.
− Orsaker till överskuldsättning.
− Konsekvenser av överskuldsättning.
− Hur överskuldsättning går att förebygga.
− Vad som händer när en skuld hamnar hos?
Utbildningen ger dig kunskap
och verktyg
• Att stödja personer som riskerar att hamna
överskuldsättning.
• Att hjälpa personer att ta sig ur en
överskuldsättning.
Kontaktpersoner
• Anna-Karin Lindahl tel. 070-25 57 786
• Annika Sydberger Norrman tel. 070-60 54 778
Telefon 0771-73 73 00 • www.kronofogden.se