rock around the clock productions

ordanstigarn
N
Nr 269
6 FEB 2017
Information & annonser för ALLA i Nordanstig
Annonsbeställning: 065074 13 45, 070554 1945, 076-810 8438
[email protected] n www.stockapublishing.com
Nästa utdelning: 20/2
Manusstopp: 8/2
Utgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 820 74 Stocka
etta? se sid 6
d
u
te d stigarn,
s
s
i
V
dan
Nytt
Farfar Adolf
är Pamelas förebild
r
i No
ROCK AROUND THE
CLOCK PRODUCTIONS
presenterar
Tryck: SIB-Tryck Holding AB | 2017-01-26
Stocka Folkets Hus
Gruppförsändelse till hushåll och företag i Nordanstigs kommun
en,
t
s
gä n!
r
e
jud r reste
b
Tel - 0700 911 900
Du i fixa
v
Catering när den är som bäst
Onsdag 15/2
The Animals (House of the Rising Sun).
Torsdag 2/3
Björn Skifs gamla band BLÅBLUS.
(Hooked on A Feeling).
Måndag 13/3
Rockfolket (Hey Baberiba).
Måndag 3/4
Sväng-Ingvars (100% Sven-Ingvarslåtar).
Måndag 1/5
Elvisafton med Flaming Stars feat Billy Bremner
Samtliga konserter startar kl. 19.00 och är två avdelningar med fikapaus.
Samtliga konserter kostar 250:För mer info: 070-667 97 59
Kulturstjärnan i Gnarp
Tisdag 4/4
Wolfman (Ny CD ute).
Konserten startar kl. 19.00 och är två avdelningar med fikapaus.
Entré mellan 200:- och 250:- För mer info: 070-667 97 59
Söderhamns Teater
Öppettider:
Mån-fre 9.30-19.00
Lör & sön 10.30-18.00
Tel: 0650-74 11 91
www.kajutan-stocka.se
Vi kör ut varor till Dig enligt överenskommelse!
Vår närservice måste överleva - Handla även lokalt!
Söndag 19/2
VÅRENS DAGGRUPPER
BERGSJÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
BERGSJÖ
8 februari, onsdag kl. 14.00 Andakt på Sörgården.
12 februari, Septuagesima kl. 15.00 Gudstjänst i Trefaldighetskapellet.
19 februari, Sexagesima kl. 11.00 Gudstjänst i Trefaldighetskapellet.
ILSBO
12 februari, Septuagesima kl. 11.00 Högmässa i församlingshemmet.
19 februari, Sexagesima gemensamt i Bergsjö och Hassela.
HASSELA
11 februari, lördag kl. 18.00 Engelsktalande helgmålsgudstjänst i församlingshemmet. Worship in English.
12 februari, Septuagesima gemensamt i Bergsjö och Ilsbo.
19 februari, Sexagesima kl.15.00 Gudstjänst i församlingshemmet. Kyrkstämma direkt efter gudstjänsten.
SYFÖRENINGARNA
Bergsjö, måndag 6 februari kl. 13.00.
Måndag 13 februari kl. 13.00.
Ilsbo, torsdag 16 februari kl. 13.00.
Hassela, tisdag 14 februari kl. 12.00.
WORSHIP IN ENGLISH
Hassela församlingshem lördag 11 februari kl. 18.00.
Engelsktalande helgmålsgudstjänst.
Hassela parish home Saturday evening
February 11 at 18.00.
KYRKSTÄMMA
Hassela församlingshem söndag 19 februari.
Direkt efter dagens gudstjänst. Vi bjuder på kaffe.
Alla är välkomna.
Bergsjö varannan onsdag kl. 13.00:
15 februari, psalmtoppen med Charles.
1 mars, sopplunch med Röda Korset. Anmälan senast
måndag 27 februari till 0652-109 76.
15 mars, Birgitta Myrgren berättar om Lions verksamhet.
29 mars, sopplunch med Röda Korset. Anmälan senast
måndag 27 mars till 0652-109 76.
26 april, Elsie Sandberg-Bäcklund och Anna Häreskog.
10 maj, Charles och dubbelkvartetten.
24 maj, vårlunch med Röda Korset. Anmälan senast
måndag 22 maj till 0652-109 76.
Ilsbo varannan onsdag kl. 13.00:
8 februari, sång och musik med Caritha Bergqvist.
22 februari, psalmtoppen med Charles.
8 mars, Birgitta Myrgren berättar om Lions verksamhet.
22 mars, Elsie Sandberg-Bäcklund och Anna Häreskog.
5 april, Bo Johansson berättar om helgonet Elisabeth
Hesselblad.
19 april, Charles och dubbelkvartetten.
3 maj, sånger från förr, året var 1947.
17 maj, hemlig gäst.
31 maj, Avslutningslunch med höstönskningar.
Hassela en gång/månad tisdagar kl. 13.00:
21 februari, Agneta Iveslätt berättar om pigan Band-Lena
som levde och verkade i Hassela i början av 1900-talet.
21 mars, Gun-Britt Rotter m.fl. underhåller.
18 april, Lena Nord visar bilder från förr.
16 maj, Gunnar Forslin med grabbar.
Alla hjärtligt välkomna. Ingen anmälan behövs.
VAD SKA KYRKAN GÖRA?
Det är en bra fråga med många svar.
Ett svar finns i -Lagen om Svenska kyrkan. Kyrkan ska:
~ Fira gudstjänst, varje söndag, de flesta helgdagar och så
alla dop, begravningar och bröllop som folk vill ha.
~ Undervisa om Gud och Kristus. Det sker i alla möjliga
sammanhang: kyrkis, syföreningar, konfirmandträffar,
daggrupper och i gudstjänsten.
~ Hjälpa till att ta hand om alla svaga och utsatta i världen,
det som kallas diakoni.
~ Missionera, dvs. bjuda in alla människor till kyrkan och
församlingen.
14 februari - Valentindagen firas till minne
av Sankt Valentin som var bishop i Italien.
Han var en kristen som levde i Rom på
200-talet och fick lida martyrdöden efter att ha
trotsat kejsarens förbud att viga unga, kristna
par. Det sägs att den fängslade Valentin lärde
känna fångvaktarens dotter och innan han avrättades skrev
han ett avskedsbrev och undertecknade med ”din Valentin”.
Expeditionsärenden hänvisas till Bergsjö 0652-74 74 90
www.svenskakyrkan.se/bergsjo
[email protected]
Kyrkoherde 0652-74 74 92, komminister 0652-74 74 94
Kamrer 0652-74 74 91, kantor 0652-104 19, 107 27
Vaktmästare Bergsjö 0652-713 97, Ilsbo 0650-74 24 90, Hassela 0652-405 00
2
KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
CAFÉET I STRÖMSBRUK
(kyrkans lokal vid torget)
Alla är välkomna: svenskar, asylsökande och ny-svenskar!
Måndagar kl. 16 – 19 Café – mötesplats
Tisdagar kl. 10.30 – 12-30 Kvinno-/bebiscafé
GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER
Torsdagar kl. 16 – 19 Café – mötesplats
Torsdagar kl. 19 Bibelläsning och bön på olika språk
6 februari, måndag
Strömsbruks kyrka
Kl. 19.00 Psalmer på svenska med kantor Irina Nutti. Vi
läser psalmtexten, förklarar och sjunger tillsammans inför
kommande gudstjänster.
12 februari, Septuagesima
Strömsbruks kyrka
Kl. 11.00 Söndagsmässa för hela familjen med kyrkoherde Sofia Aspling och kantor Irina Nutti. Kollekt till Inventarier till Strömsbruks kyrka. Enkelt kyrkkaffe. Kyrkbuss
från Gnarps kyrka kl 10.20, Brandstation Jättendal
kl. 10.30, Harmångers kyrka kl. 10.40.
Gnarps kyrka
Kl. 18.00 Sång och musik med Kyrkoherde emeritus
Bengt Wiklund och kantor Irina Nutti.
Kollekt till IFK Gnarp ”Tjej-handboll”.
Fredagar kl. 19 – 22 Ungdomssamling (OBS! Anmälan
DAGTRÄFF
Torsdag den 9 februari kl. 13.00 i församlingsgården,
Jättendal. Medverkan av Ivar Henriksson från Bergsjö
med vänner. Kaffe/te och smörgås serveras. Samåk gärna
med varandra. Nästa dagträff 23 februari i Harmånger.
GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING
S:t Eriksgården onsdagar ojämna veckor kl. 13.00. Alla
hälsas varmt välkomna!
STICKCAFÉ I JÄTTENDAL
Jättendals församlingsgård måndagar jämna veckor
kl. 13.00. Välkommen med!!
14 februari, tisdag
Tisdagskväll i kyrkan
Jättendals församlingsgård kl 17.30 kvällsmat, kl 18.00
tema Kärlekspärlorna: ”kyrkis” för barnen med Therese
och Hanna-Karin, samtal för de vuxna. Kl 19.00 Kvällsgudstjänst i kyrkan med Sofia och Ulla.
Vi avslutar c:a 19.30.
19 februari,
Harmångers kyrka
Kl. 11.00 Familjegudstjänst med kyrkoherde Sofia
Aspling och kantor Åke Berglund. Bibelutdelning till
församlingarnas 6-åringar. Kollekt till utsmyckning av
Harmångers kyrka. Kyrkfika i kyrkan. Kyrkbuss från
Gnarps kyrka kl 10.10, Brandstation Jättendal kl 10.20,
Torget Strömsbruk kl 10.40.
Jättendals kyrka
Kl. 19.00 Eldmässan. Se ruta här intill!
Andakter på servicehusen
Hagängsgården varje torsdag kl. 13.00
Bergesta måndagar jämna veckor kl. 11.00
Kyrkbuss
till gudstjänster enligt annonsering (Brobergs buss).
För information kontakta församlingsexpeditionen
tel 0652-74 73 00.
Församlingsexpedition
Strömsbruksvägen 14, Harmånger
Telefon 0652-74 73 00
Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12
e-post:
[email protected]
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/harmanger
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
Kristofer Eng Radjabi: Piano och Theremin
Kyrkoherde: Sofia 0652-74 73 01
Komministrar: Vakanta
Diakoner: Ingrid 0652-74 73 04, Anna-Karin 0652-74 73 05
Barn och ungdomsverksamhet: Therese 0652-74 73 06
Hanna-Karin 0652-74 73 22
Kyrkomusiker: Ulla 0652-74 73 08, Irina 0652-74 73 09
Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 25
KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED
3
Har du idén, har vi pengarna
Du som är 13–25 år och bor i kommunen har möjlighet att
söka pengar till aktiviteter och arrangemang som du och
dina kompisar vill anordna. Som inspiration kan nämnas
att vi tidigare beviljat pengar till exempelvis tårttävling,
LAN-helg, bygge av skateboardramp, rid- och dansdagar
och resor till Strike Club, Himlabadet och Boda Borg. Det
är bara din fantasi som sätter gränserna!
Du kan söka upp till 15 000 kronor. För att få bidraget ska
aktiviteten vara drogfri och öppen för alla som är 13-25 år.
Bidraget kan sökas under hela året, inte bara i samband
med lov.
Kommuninformation
Föreningar – hög tid att söka bidrag
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Du kan läsa mer på nordanstig.se/ungdomsinitiativ. Där
finns också ansökningsblankett.
Om du har frågor kan du kontakta
Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
[email protected]
Lokalt aktivitetsstöd 1 juli – 31 december 2016.
Ansök senast lördagen den 25 februari 2017.
Hyresbidrag för kommande hyreskostnader enligt avtal
eller tillfälliga hyreskostnader för det gångna året.
Ansök senast onsdagen den 1 mars 2017.
Drift- och underhållsbidrag för kostnader gällande egna
lokaler och anläggningar under det senaste räkenskapsåret.
Ansök senast onsdagen den 1 mars 2017.
nordanstig.se/ungdom
Alla ideella och ekonomiska föreningar
Vi söker sommarvikarier
Projekt- och Visionsbidrag för projekt och investeringar.
Ansök senast onsdagen den 15 mars 2017.
Vill du veta mer?
Undersköterskor och vårdbiträden
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden för dag-,
kvälls- och nattjänstgöring till äldreomsorgen och
omsorgen om funktionshindrade. Som sommarvikarie kan
du arbeta på omvårdnadsboenden, gruppbostäder och
inom boendestöd, hemtjänst och dagverksamhet.
Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet eller ha erfarenhet
av liknande arbete.
Kockar, köksbiträden och städare
Vi söker kockar, köksbiträden och städare med formell
utbildning eller erfarenhet av liknande arbete.
Är du intresserad?
Fyll i ansökningsformuläret på nordanstig.se/jobb eller
skicka ett mejl till [email protected] och
kom ihåg att bifoga dina betyg.
Sjuksköterskor
Vi söker sjuksköterskor till särskilda boenden, korttidsboenden och hemsjukvården för dag- och nattjänstgöring.
Är du intresserad?
Kontakta Sanna Bertils, enhetschef
0652-363 01, 070-661 82 60
[email protected]
Vårdförbundet Berit Broberg Larsson, 072-585 89 31
Bidrag sökbara under hela året
Kommunstyrelsens spontankassa upp till 25 000 kronor.
Bidrag till ledarutbildningar upp till 5 000 kronor per
deltagare.
Mer information och ansökningsblanketter
hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag
För frågor kontakta Monica Enros, handläggare
0652-361 57
[email protected]
Ordnar din förening lovaktiviteter?
Har din förening aktiviteter som vänder sig till barn och
ungdomar under sport- och påsklovet? Hör av dig till oss
redan nu, så sammanställer vi alla
aktiviteterna och presenterar utbudet
i skolorna och på nordanstig.se
Anmäl föreningens aktivitet på
nordanstig.se/aktivitet
eller kontakta Christin Hübenette,
ungdomssamordnare
0652-362 14
[email protected]
Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun
Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
nordanstig.se  0652-360 00
4
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
HASSELA 2017
ANGELTÄVLING
Hasselasjön lördag 25 mars kl. 09.00-13.00
Tjällossningspremie
för gran- och talltimmer
OBS! 15 don/lag Max 250 lag
Avgift 500:-
Om du tecknar kontrakt före den 28 februari får
du tjällossningspremie för gran- och talltimmer.
Norrhälsinge Skog - Prisdrivande
Välkommen att kontakta våra skogliga
rådgivare för mer information.
Första pris 30.000:Andra pris 5.000:Tredje pris 2.000:+ Prisbord
Arne Andersson 072 - 555 29 35
Monica Andersson 070 - 385 77 00
Thomas Andersson 072 - 555 34 10
Pär Stålberg 072 - 555 29 70
Anmälan: 072-569 24 30, 070-223 53 49, 070-319 75 84, 070-676 71 73
Arrangeras av Hassela FO och Hassela IF. Mer info: www.hasselafo.se
norrhalsingeskog.se
Industrivägen
Strömsbruk
[email protected] www.thmaskiner.se
0650-74 02 15
070-217 82 92
För: Grävning av grunder, avloppsanläggningar
och infiltrationer, anläggning av vägar, planering,
transporter, lyftarbeten, rivningsprojekt m.m.
Vi har det som behövs!
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
5
te du
Viss
Farfar Adolf
är Pamelas förebild
Mediaprofilen Pamela Anderssons kamp och
seger mot hjärntumören har vida uppmärksammats i medierna.
Körkort för bil i vinter!
nIntensivutbildning för bil och MC
nHandledarutbildning
nRiskettan
?
detta
Citroén C4
Yamaha XJ6
Boende finns på trafikskolan
Info: 0651-122 33
Hennes farfar, Adolf Andersson, Gnarp, gav henne kraft i gener med
energi och kampvilja. Trots åldersskillnaden stod de varandra mycket
nära.
- Jag är oerhört stolt över honom, berättar hon.
Adolf Andersson var Nordanstigs första kommunalråd. Trots att han
drabbades av tre svåra trafikolyckor, och led av en mycket besvärande
astma, blev han hela 96 år.
- Han levde på övertid. Enligt läkarna skulle han inte bli 90, berättar
Pamela Andersson.
Hon konstaterar att hon fått ärva mycket kampvilja av sin farfar.
Vi köper ert skrot
Väg på vår fordonsvåg eller beställ
en container. Betalning via konto.
Ring för information:
Jonas 070-679 62 51, Hans 070-525 31 54
www.krusanga.com
- Jag är glad över att jag hann berätta för honom att han betydde
mycket för mig. Han avled 2011.
För Pamela Andersson har det varit en omtumlande tid efter att det
offentliggjorts att ”tumörd-n” i hjärnan försvunnit. Hon har fått
tusentals mail.
- Det känns som en explosion, eller ett mirakel, som kan ge hopp för
många.
Adolf Andersson hade en enorm arbetskapacitet. Företagare i åkeribranschen, jord- och skogsbrukare. En tid styrelseordförande för
Hudiksvalls Tidning. Och politiker med optimism och visioner. Såg
mera framåt, engagerade sig för ungdomen. Fick som andra många
”smällar” som politiker men kom alltid igen.
- Vi diskuterade mycket om journalistik, vi hade delade meningar om
Expressen som jag arbetade för en tid, berättar Pamela Andersson.
Han var mån om att bevakningen skulle ske med respekt.
Adolf Andersson var med i arbetsgruppen för sporthallen
Gnarpsviljan och deltog i beslutet om byggstart. Han och Paul
Nilsson var mest drivande för att våga börja bygga.
Dags att tänka på värmen?
Pamela Anderssons är trots alla mediauppdrag i Stockholm väl rotad i
Nordanstig och Hudiksvall – i Gnarp verkligt påtagligt genom att hon
och brodern Roger Hultman tagit över farfars skog.
Vi servar och trimmar din utrustning
- brännare, kamin, VVS, etc. - oavsett
märke. Vi finns nära dig i Nordanstig
med tillverkning och troligen oöverträffad service.
Kontakta mig på
0652-719 56 eller 070-329 0865
6
Tillsammans med svågern Kalle Lindberg och Marianne FeukReimertz bildade Adolf Andersson en stark trio som drev på för att
gamla och nedläggningshotade äldreboendet Bergesta skulle bli nya
Bergesta. Kampen gav frukt år 2000. Som 84-åring gjorde Adolf
Andersson en miljoninvestering i en ny lastbil.
Sverker Söderström, Gnarp
Stefan
NYHET! Nordanstigarn kommer då och då i mån av utrymme att publicera
artiklar med ursprung från Nordanstigs Kommun. Vi börjar med Pamela
Anderssons kamp och seger mot hjärntumören. Vår intention är att belysa,
människoöden, företagsamhet m.m. med en positiv vinkling.
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
4-färg
facebook.com/SAtuninghudiksvall
Service och reparationer
med garanti på delar och
arbete samt stämpel
i serviceboken.
MOTOROPTIMERING
Vi optimerar din bil och ger den nytt liv.
Högre och jämnare effekt,
lägre förbrukning.
1-färg
från
3295
:-
Verkstad 08.00-17.00 • 0650-57 87 88
Norra Industrivägen 13, 824 34 Hudiksvall
STENSPRÄCKNING
OCH ALLT INOM
MARKENTREPRENAD
Enskilda avlopp, dräneringar och infiltrationer. Anläggning av
trädgårdar, schaktning för husgrunder, stenläggning med mera.
Allt går att lösa, vi är alltid öppna för en diskussion.
Alltid kostnadsfri offert och fast pris. Garanti på material och arbete. Vi tillämpar självklart ROT och RUT.
SNÖRÖJNING
• Plogning
• Bortforsling av snö
• Sandning
• Takskottning
STÄDTJÄNST
Vi
•
•
•
utför det mesta inom städ och golvvård.
Bygg
• Golvvård • Kontor
Flytt
• Hem
• Lokaler
Fönsterputs
Alla dagar 070-66 01 456
facebook.com/stamnasallservice
www.stamnas.se · [email protected]
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
7
KALAHARI
HARMÅNGER
Besök vår butik på Backvägen 2: Kläder,
hemtextil, stuvar, handarbeten och sybehör.
Vi


köper levransvirke och avverkningsuppdrag.
Vi utför Rut-tjänster i Nordanstig
bl.a. städning och snöskottning
Stort intresse för specialsortiment som stolpar och björkkubb.
 Utför även manuella gallringar och skotning med Vimek
skotare.
Ulf Norell tfn. 070-657 35 16
[email protected]
g
vdra
a
t
u
R
Öppettider Kalahari:
Vardagar 09.00-17.00
Öppettider i Klädbutiken:
Vardagar 09.00-15.00
Kalahari
Vi finns på Strömsbruksvägen 29 och Backvägen 2,
820 75 Harmånger.
Tel.nr. 073-827 01 01, Hemsida: kalaharihgr.n.nu
Auktoriserat
VVS företag
Vi har flyttat
till Svanbacken
(bredvid ”Stenhuggarn”)
Kontakta oss för offert!
Löfstrands Rör AB arbetar med alla typer av VVS-installationer
runt om
i Hälsingland. Vårr specialitet är värmepumpar.
r
Vinterkampanj!
Golvvärme
Solvärme
En varvtalsstyrd bergvärmepump.
Kök och badrum
Grundvattenvärme
Bergvärme
Jordvärme
Vedpannor
Bosch Compress 7000 LWM
En varvtalssyrd bergvärmepump.
Nu har vi extra bra vinterpriser på
våra garageportar!
Vi hjälper dig hela vägen från
måttagning till montage.
Precis den värme
ditt hus behöver.
Inte mer.
Inte mindre.
Utny ttja
dit t
ROT-avdrag!
Ring oss redan idag!
112
R
Sundsvall
Timmerv. 4
060-56 80 70
8
Hudiksvall
Granebov. 3
0650-150 70
VVS
företag
VVS
företag
Björn Löfstrand
070-361 25 29
[email protected]
www.lofstrandsror.se
Mattias Magnusson 072-234 91 12
Lars Skoglund 073-294 33 49
Erik Eriksson 070-667 02 02
VVS-Service 070-292 95 78
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
e
t
2
ö
3
m
/
2
s
r
Å
Nordanstigs Skoterklubbs styrelse hälsar gamla och nya medlemmar välkomna på årsmöte torsdag den 23/2 kl. 19.00!
Plats: Konferensrummet på Pensionat Björken Hassela.
Vi vill också påminna er om att inkomma
med motioner till styrelsen senast 12/2
Maila till [email protected]
Samla er gärna sektionsvis en gång innan
mötet.
b
Vi
r
e
d
ju
s
sm
å
p
å
örg
!
ta
r
å
t
Vill du ansluta till en sektion innan mötet,
kontakta:
Kusten:
Roger Törngren 070-314 71 23
Bergsjö:
Glenn Markusson 070-307 53 19
Hassela:
Johan Henriksson 070-372 85 55
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
9
KONTAKTA
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Emil: 070-654 02 10
Lennart: 070-654 34 00
• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför service på Nibe
• Vi utför alllt inom VVS
• Egna certifierade kyltekniker
Tobias: 010-45 86 696 • radiatorvvs.se
T
O
T
A
L
UTFÖRSÄLJNING
KLÄDER TILL FÖRDELAKTIGA PRISER!
KLÄDER BORTVRÄKES
1000-tals mode- och fritidsplagg
PRYLAR - ALLT 10:-/ST
10,000-tals prylar tex hushållsartiklar,
verktyg, kontor, hygien, leksaker m.m.
Tel info: SDS Import
BERGSJÖGÅRDEN
BERGSJÖ
Tis-fre 7, 8, 9 & 10/2 kl. 10.00-18.00
Lör 11/2 kl. 10.00-15.00
Stefan 070-341 67 47
Ingenting är omöjligt,
jag fixar det mesta!
070 - 67 29 721
www.blixtensvapen.se
Kontakta oss på: Växeln: 076-800 69 65
Nu serverar vi dagens
lunchbuffé igen, pris 89:-
Tid: Mån-fre 11.00-13.00
Plats: Bergsjöverken företagsby f.d. Trima, Bjåsta 129
Starta-eget-kurs
Tel: 070-365 36 88
För dig som är anställd eller riskerar att bli arbetslös
Är du intresserad?
Ring eller skicka e-post
Barbro Björklund
näringslivssekreterare
Nordanstigs kommun
0652-360 16
eller 070-690 89 60
[email protected]
www.nordanstig.se/startaeget
Kontakta oss vid behov av garantiservice på Bosch, Wirlpool, Gorenje & Asko
vitvaror!
Eftergarantiservice utföres på alla märken!
Service/reparation av tvätt-, tork-, diskmaskiner samt frys, kyl, fläkt och spisar
10
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
FÖRENINGSINFORMATION
Bergsjö Bio
Drivs av Bergsjö Bioförening - Facebook: BergsjoBio
Kontakta bioföreningen: Ring Lena Nordin 070-687 00 13 eller Sven Qviberg 0652- 715 72
LEGO: Batman
SÖNDAG DEN 12/2 KL. 15.00
Pris: 70 kr
Det är stora förändringar på gång i Gotham och om han vill rädda staden från att bli övertagen av Jokern måste han nog sluta med den
ensamma-hjälten-grejen och lära sig samarbete. Och kanske, men
bara kanske, kan han lära sig att slappna av lite ibland. I samma
komiska anda som gjorde LEGO® Filmen till ett världsfenomen får nu
den självutnämnda ledaren LEGO Batman en helt egen film på vita
duken.
Fifty shades darker
SÖNDAG DEN 12/2 KL. 18.00
Pris: 70 kr
Inte bara Christian måste kämpa med sina inre demoner. För Ana blir
de väldigt påtagliga i den verkliga världen.
101 åringen
SÖNDAG DEN 26/2 KL. 18.00
Pris: 70 kr
Allan Karlsson och hans vänner som nu är rastlösa på Bali efter ett år
i lyx. Men när Allan bjuder på den oföglömligt goda läsken Folksoda så
blir det fart igen. Inte bara på Allan och sällskapet, men även på
hämndlystna gangsters, ryska bekanta från förr och amerikanska CIA.
I uppföljaren till Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann bjuder Hundraettåringen in till ett nytt, fantastiskt kapitel om
hans osannolika liv.
Sameblod
SÖNDAG DEN 5/3 KL. 18.00
Pris: 70 kr
Elle Marja går på samisk internatskola med sin lillasyster och skall
snart ta över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett
annat liv, långt borta från bybornas hårda ord och förakt och skolans
kadaverdiciplin och kolttvång. Allt faller samman efter de rasbiologiska
undersökningarna som hålls på skolan och Elle Marja bestämmer sig
föratt lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas kläder
och identitet och rymmer till Uppsala – men att byta liv visar sig vara
mycket svårare än hon trodde.
Vaiana (Sportlovsfilm)
ONSDAG DEN 8/3 KL. 13.00
Pris: 70 kr
i det forntida Oceanien i Söderhavet ger sig den skickliga seglaren
Vaiana ut för att leta efter en sägenomspunnen ö. På sin fantastiska
resa slår hon sig ihop med sin stora idol, den legendariske halvguden
Maui, och tillsammans korsar de det öppna havet. Under den actionsspäckade färden stöter de på jättelika havsvidunder sällsamma dolda
världar och uråldrig folktro.
The Great Wall
SÖNDAG DEN 19/2 KL. 18.00
Pris: 70 kr (Åldersgräns)
Kong: Skull Island (3D)
Det tog över tusen år att bygga en tusentals mil lång mur längs den
kinesiska gränsen. Vad försökte de skydda sig mot? Actionäventyr av
Yimou Zhang.
Warner Bros. Pictures och Legendary Pictures ger oss en helt ny tolkning av Kong i detta äventyr av Jordan Vogt-Roberts (”The King of
Summer”). En udda samling äventyrare skickas tillsammans till en outforskad ö i Stilla Havet, lika vacker som förrädisk. Vad de inte inser är
att de är påväg rakt mot den mytiske Kongs område.
Rum 213 (Ungdomsskräck)
Skönheten och odjuret
SÖNDAG DEN 26/2 KL. 15.00
Pris: 70 kr
Det är sommarlovet efter sexan. Elvira är 12 och ska åka på kollo
men oroar sig för att inte få några kompisar. Rummet Elvira och hennes två rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i har en vattenskada
och de måste byta till rum 213, där ingen bott på sextio år. Snart börjar
oförklarliga saker hända: Saker försvinner, Bea har läskiga mardrömmar och ibland vaknar de andra tjejerna av hennes skrik. När Meja tar
foton på Elvira så ersätts Elvira av ett vitt sken. . . . . .
Foto © Rickard L Eriksson
SÖNDAG DEN 12/3 KL. 18.00
Pris: 70 kr
SÖNDAG DEN 19/3 KL. 18.00
Pris: 70 kr
En filmatisering av Disneys animerade film från 1991, baserad på
sagan med samma namn. Den stjärnspäckade ensemblen inkluderar,
förutom Emma Watson som Belle, Dan Stevens, Luke Evans, Emma
Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Kevin Kline, Josh Gad och
Stanley Tucci.
QUILTY - SOM PÅ IRLAND
Kulturhuset
Quilty är det svenska band som spelat irländsk
folkmusik längst och några av de absolut skickligaste uttolkarna. Esbjörn Hazelius, Gideon
Andersson och Dag Westling, bjuder tillsammans
på genuin musikalitet i en generös, variationsrik
och färgstark konsert fylld av spelglädje, humor
och allvar.
Torsdag 23 februari kl. 19
Biljettpris: 160 kr inkl. fika.
Förboka gärna på 0652-104 90 eller [email protected] Betala kontant eller
med Swish i anslutning till konserten.
Arr: Föreningen Bergsjögården med stöd av Region Gävleborg/Kulturutveckling FOLKMIX
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
11
12
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
Kom och dansa
med oss!
Bergsjö Dansstudio våren 2017
Terminsstart v8 (3-4 år, 5-6 år v9)
Vårt kursutbud och avgifter hittar du på vår
öppna Facebooksida ”Bergsjö Dansstudio”
eller kontakta oss på 073-805 60 25
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
13
ÖPPET ALLA VARDAGAR
07.00-17.30
LÖRDAG
10.00-13.00
HEM, TRÄDGÅRDS- & SNICKERIMASKINER,
BYGGMATERIAL, FRITID & FORDON
Otroligt
bra
priser!
Glaspartier för uterummet, altanen, vardagsrummet eller varför inte växthuset
www.mbcenter.se Tel: 0652-100 28, 072-529 39 19
14
Tryckdatum | 2017-01-26 Nordanstigarn
Nu säljer vi även kvalitetsfönster,
dörrar och glaspartier i PWC och
aluminium direkt från fabrik
Du väljer utformning, funktion, färg och storlek
Fönsterguide
Balkong- och terassdörrar
Med utåt (eller inåt) öppning, vänster eller högerhängda,
skjutdörrar, vinklingsdörrar. Alla dörrar har aluminium
fotsteg och friktions broms. Karmdjup 70, 86 eller 120 mm.
Ramtyper för alla behov.
Kontakta oss så hjälper vi dig med
måttagning, planering och beställning!
Storgatan 17, Bergsjö - [email protected]
Nordanstigarn Tryckdatum | 2017-01-26
15
Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00
104.900:INKL. MOMS.
SPORTSMAN
570 SP
VINSCH OCH PLOGPAKET PÅ KÖPET.
TRAKTORMODELL.
n
e
k
i
t
u
b
Häst
Nytt i
butiken
Grimmor
från
SUPERDEAL
99.900:-
65:-
INKL. MOMS.
245:-
175:-
EJ SERVO. 2016. TRAKTORMODELL.
JUST NU - GALET LÅG RÄNTA!
från 0% på beg. maskiner
ARCTIC CAT
2013 M800 SNOPRO 153 .................92.000:2013 M800 HCR 153 .........................92.000:2013 F800 SNOPRO RR...................84.900:2013 M1100 163 TURBO .................108.000:-
Schabrak
från
ske
Vinterhand
från
SCRAMBLER
1000
BEGAGNAT TORGET
LYNX
PRIS
2010 RAVE 800 ................................54.900:2006 RAVE 600 ................................35.000:2013 XTRIM 600 2st..................... 82.000:-/st
0650-54 34 34
www.xyzmaskin.se
Hallstaåsv. 37, H-VALL
YAMAHA
PRIS
2006 VIKING RS ...............................62.000:2013 X-RIDE 153 ...............................79.000:-
a
Barnridbyx
från
198:-
SKI-DOO
2014 600 3900 BOONDOCKER ......91.900:-
Barnkavaj
från
POLARIS
2014 600 PRO RMK 155 ...................94.000:2015 800 PRO-X SWITCHBACK ...103.000:2008 600 IQ SHIFT ...........................49.000:-
FODER
TILL DINA TVÅBENTA
& FYRBENTA VÄNNER
hästen
täcken till
ch
både inne o
utomhus
475:-
KAMPANJ PÅ
MOTORSÅGAR FRÅN
Stihl MS 211 C-E
Effektstark & toppmodern med låga
vibrationer och mycket
stark hårdmetallskedja
Nu
3290:-
Nu
2990:-
Stihl MS 193 C-E
En bekväm och lätt
1,3kW motorsåg.
VÅRA FODERLEVERANTÖRER
VI HAR ALL TÄNKBAR
UTRUSTNING FÖR
SKOGSARBETE
GladaHudikbladet Tryckdatum | 2017-01-25
Skyddskläder, hjälmar,
olja, blad, kedjor m.m.
5