9281/96 DCL 1 np DGF 2C Härmed informeras delegationerna om

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 9 februari 2017
(OR. fr)
9281/96
DCL 1
UD 121
CID 18
PVD 54
CORDROGUE 58
BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING
för dokument:
9281/96 RESTREINT
av den:
Ny status:
25 juli 1996
Offentlig
Ärende:
Förhandlingar om avtal gällande kontroll av narkotikaprekursorer med
Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand,
medlemsstater i Sammanslutningen av sydostasiatiska stater (ASEAN)
Härmed informeras delegationerna om att ovanstående dokument inte längre ska vara
säkerhetsskyddsklassificerat.
Dokumentet finns bara i pappersversion och kan fås från rådets centrala arkiv.
9281/96 DCL 1
np
DGF 2C
SV