Biosopor broschyr - karleksorten.org

Samfälligheten Kärleksörten
Nu finns separata sopkärl för matrester
I morse fick vi nya separata soptunnor för matavfall. Dessa finns tillsvidare uppställda på två
ställen i anslutning till sopkassunerna vid Sandviksvägen 196 och Loviselundsvägen.
Beslutet att pröva på detta togs vid senaste årsmöte. Denna typ av avfall hämtas gratis. På så
sätt kan våra sjunkande sopkostnader sänkas ytterligare.
För hanteringen av detta finns fyra saker för varje fastighetsägare att hämta i trädgårdsförrådet
på Sandviksvägen:
1 Sopkorg
2 Två skruv i påse att fästa korg med
3 Sopspade för diskbänk
4 En bunt med tio speciella soppåsar. Endast dessa får slängas i de nya sopkärlen.
Varje fastighetsägare kan hämta ut en uppsättning var av ovanstående. Nyckel till förrådet har
längombuden i de 12 städzonerna. Nycklar finns också att låna från styrelsemedlemmar.
De bruna påsarna ska fyllas helt innan de slängs. Tar påsarna slut ber vi er meddela styrelsen
eftersom nya påsar måste beställas i klump enligt uppgift från Stockholm Vatten. I snitt ska en
påse räcka 16 dagar. Slängs annat än matrester i dessa kärl tas de bort av kommunen.
Även de bägge övriga sopkassunerna ska kompletteras med dessa sopkärl när yta blivit
förberedd.
Styrelsen