Fånggröda och vårbearbetning – javisst men hur?

Fånggröda och vårbearbetning – javisst men hur?
Fredagen den 17 februari 2017
Välkommen till en heldagskurs där vi går igenom fånggröda och vårbearbetning med
lämpliga grödor, nyttan, metoder och erfarenheter.
Program
9.00 Välkommen
Fånggröda, mellangröda, bottengröda, cover crop mm. – vi reder ut begreppen och
förklarar innerbörden – Daniel och Lina
• Hur mycket näring kan vi spara och vad gäller för stödet? Daniel och Lina
10.00 Fika
• Fånggröda – val av arter och sorter, hur och när ska de sås och i vilka grödor och
växtföljder? Henrik
• Fördelar, nackdelar och risker med olika fånggrödor (sjukdomar, ogräs mm) Henrik
•
Fånggröda för ökad markbördighet, luckring och mer näring? Anna
•
13.00 Lunch på Artisan Deli
•
•
Vårbearbetning och fånggröda - teknik och strategier Daniel
Erfarenhetsutbyte och diskussion
Ca 15.30 Avfärd mot Kil där vi fortsätter träffen med gårdsbesök, diskussion och fika hos
Tomas Larsson på Tolerud Hästfoder och maskin. På gården vårplöjs en stor del av arealen.
Tid: Fredagen den 17 januari kl. 9.00-17.00
Plats: Hushållningssällskapets kurslokal, Ventilgatan 5, Karlstad
Kostnad: Kursen finansieras genom Greppa Näringen och är
kostnadsfri. Du betalar själv för lunch och fika*.
Medverkan: Henrik Nätterlund HS Konsult, Anna Bjureus,
Länsstyrelsen Värmland, Daniel Hedeås och Lina Ulff Delprato
Hushållningssällskapet i Värmland
Anmälan: senast måndagen den 13 februari till Lina Ulff
Delprato 0706-49 01 39, [email protected] Det går bra att anmäla sig
via sms. Anmälan kan också göras via hushållningssällskapets
hemsida www.hushallningssallskapet.se/s .
Foto: Erik Karlsson
Välkommen!
*Kostnad: 130 kr/person för lunch och förmiddagsfika (betalas på Artisan Deli, när vi äter där), 20
kr/person för eftermiddagsfika (betalas på plats med swisch eller kontant).