Inbjudan till introduktionsdag för dig som är ny medlem i centerpartiet

Inbjudan till
introduktionsdag för
dig som är ny medlem
i centerpartiet
Välkommen till en dag där vi går igenom Centerpartiets historia, värdegrund,
organisation och visioner för framtiden.
Program
09.00
Introduktion
09.30
Centerpartiets historia Från Bondeförbund
till grönt, liberalt och närodlat
11.00
Idéprogram och värdegrund
12.00
Lunch
13.00
Forts.
13.30
Centerpartiets inre liv. Organisation,
beslutsvägar, demokratiska system
14.00
Att vara centerpartist
14.30
Fortsatt engagemang, stöd, utbildningar,
nätverk, etc.
15.30
Slut
För frågor och anmälan:
[email protected] , 0725399151
söndag
19 mars kl.09
Stadshuset
Sista
anmälningsdag
10 mars