Fullmakt - Ale kommun

Fullmakt
Personuppgifter Namn
Personnummer
Ovan nämnda ges härmed fullmakt att föra min talan samt ta del av de handlingar som rör mitt ärende
inom sektor arbete, trygghet och omsorg i Ale kommun under perioden
till
Underskrift
Vittnen
Datum och ort
Personnummer
Underskrift
Namnförtydligande
Upprättandet av fullmakten bevittnas av
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Ale kommun, sektor arbete, trygghet och omsorg • 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • [email protected] • www.ale.se