Aktiviteter på Hällebo FebrUAri 2017 vArmt välkomnA!

Aktiviteter på Hällebo
FEBRUARI 2017
1 februari
14.00
6 februari
Andakt.
Vi firar samernas nationaldag
genom maten, flaggan och film/musik.
7 februari
14.00
Högläsning med Susanne.
8 februari
14.00
Andakt.
13 februari
11.00
Provbaka med Lena i Träffpunkten.
15 februari
14.00
Andakt.
16 februari
14.00
Högläsning med Susanne.
20 februari
11.00
Gympa med Monica.
21 februari
14.00
Högläsning med Susanne.
22 februari
14.00
Andakt.
23 februari
14.00
BINGO med smarrigt fika.
27 februari
15.00
”Med värmande klanger mot ljusare tider”
Estrad Norr. FIKA
28 februari
14.00
Högläsning med Susanne.
(Anhöriga och vänner som vill delta i någon av aktiviteterna betalar 30 kr för fika.)
Varmt välkomna!