Tabell Beviljade projekt i åtgärd 321, 322 och 323

2017-02-01
Utvärderingssekretariatet
Underlag till seminarium om slututvärderingen av
landsbygdsprogrammet 2007-2013, 2017-02-01
Under den inledande timmen av dagen om utvärderingen av åtgärder för
landsbygdsutveckling, ”Sammanfattning av hela delrapporten: en överblick samt de
viktigaste slutsatserna och rekommendationerna” hänvisar Cecilia Waldenström till en tabell
som delades ut i lokalen. Här är den tabellen:
Tabell. Beviljade projekt i åtgärd 321, 322 och 323 under perioden 2007-2013, exklusive projekt med
inriktning mot bredband
Myndighet
321
Service, exkl.
bredband
48
18
24
11
14
13
6
7
4
9
6
2
2
5
11
8
3
4
2
1
3
5
322
323
Byautveckling Natur- och
kulturarv
Västra Götalands län
47
11
Gävleborgs län
52
29
Skåne län
14
33
Norrbottens län
27
26
Uppsala län
15
18
Kalmar län
22
8
Värmlands län
5
24
Jönköpings län
16
6
Dalarnas län
11
13
Västmanlands län
10
8
Stockholms län
12
6
Kronobergs län
14
7
Gotlands län
14
5
Blekinge län
9
6
Västerbottens län
3
6
Hallands län
6
4
Västernorrlands län
4
9
Jämtlands län
5
3
Örebro län
2
7
Södermanlands län
5
4
Östergötlands län
1
3
Jordbruksverket
11
7
Sametinget
2
206
305
245
Summa
Källa: Utvärderarnas sammanställning från Jordbruksverkets underlag
Summa
106
99
71
64
47
43
35
29
28
27
24
23
21
20
20
18
16
12
11
10
7
23
2
756
Utvärderingssekretariatet | Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se/utvärdering | [email protected]