Lerklining, föreläsning och demonstration med Johannes Riester.

Demonstration och föreläsning
om lerklining
lördagen den 20 maj 2017
klockan 12.30 -17.30
hos Båt&Byggnadsvård i Roslagen
En eftermiddag som handlar om några av de mest beprövade och använda byggmaterialen i världen: lera
och jord. Även här i Norden har lerbaserade byggmaterial varit vanliga, oftast i kombination med timrade
konstruktioner.
Olika leror kommer att finnas och föreläsaren visar enkla test som hjälper att bedöma deras lämplighet
som byggmaterial. Det kommer att presenteras olika blandningar och tekniker inom lerbygge. Alltfler gör
badrum i lera, något som föreläsaren kommer att berätta om.
Dagen avslutas med en bildvisning med en del teori. Här handlar det mycket om hur lerbaserade
byggmaterial hjälper till att spara energi och hur de kan användas i fuktutsatta rum så som till exempel
badrum.
Med dagens höga krav på boendekvalitet, energihushållning och inomhusklimat har lerbaserade
byggmaterial en given plats och kan lösa många problem.
Föreläsare är Johannes Riesterer som har mer än 20 års erfarenhet av lerbygge och driver företaget
Johannes Eld och Lera. Johannes är född och uppvuxen i sydvästra delen av Tyskland, är utbildad möbeloch inredningssnickare, lerbyggare och ugnsmurarmästare.
Avgift: 465 kr. Vi kommer att skicka faktura till den som anmäler sig. Kaffe och kaka ingår
Anmälan görs genom att du skickar en e-post till [email protected] med namn, adress och telefon.
När du har anmält dig kommer du att få bekräftelse på detta.
Båt&Byggnadsvård i Roslagen
Gamla Väsbyvägen 5
761 97 Norrtälje
tel 072-585 18 43
mail [email protected]
hemsida www.bbviroslagen.se