Vadan och varthän – var står vi nu?

Vadan och varthän – var står vi nu?
Välkommen till
Svenska musikbiblioteksföreningens årsmötesdagar 2017
Tid: Torsdag 2017-03-30 kl. 13
Plats: Linnégatan 87, Stockholms konstnärliga högskola, rum 502
Program:
13.00 -13.05 Välkommen!
13.05-13.15 Musikinslag
13.15-13.30 Olof Halldin, berättar om högskolans fyra bibliotek
13.30-14.10 Årsmöte
14.10-14.30 Kaffe-paus
14.30-15.00 Anders Cato Folkbibliotek och musik - var står vi nu? : om den nationella
satsningen inom musikområdet för folkbibliotek i Danmark
15.00-16.00 Erik Fichtelius Nationell biblioteksstrategi - vadan och varthän?
16.00-17.00 Diskussion – samtalsledare Kerstin Carpvik
Middag kl 18.00 på restaurang Proviant Gärdet, Valhallavägen 113 till självkostnad
OBS! Proviant tar inte kontanter
Tid: Fredag 2017-03-31 kl. 9.00
Plats: Kungl Musikhögskolan i Stockholm, Valhallavägen 105
Program:
9.00-10.00 Visning av skolans lokaler
10.00-10.30 Kaffe-paus i skolans restaurang Oktav
10.30-11.30 Visning av biblioteket
11.30-12.00 Avslutning i läsesalen.
Praktisk information torsdag
Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87, rum 502, T-banestation Karlaplan med
röda linjen 13, eller buss 69 mot Kaknästornet, hållplats Berwaldhallen, eller buss 4 till
hållplats Garnisonen. Till restaurant Proviant går buss 4, hållplats Musikhögskolan
Praktisk information fredag
Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, T-banestation Stadion, buss 4, hållplats
Musikhögskolan
Anmäl deltagande till Kia Hedell: [email protected]
alternativt:
Kia Hedell
Kulturarvsavdelningen
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
senast den 25 mars.
Avgift för båda dagarna:
Medlemmar: 700 kr. Studerande, veteraner och arbetslösa: 550 kr
Icke medlemmar: 800 kr
Avgift för en dag:
Medlemmar: 500 kr. Studerande, veteraner och arbetslösa: 350 kr
Icke medlemmar: 600 kr
Avgiften betalas in till Svenska Musikbiblioteksföreningen, plusgiro 65 21 22-3 med tydlig
avsändarangivelse (namn och adress). Alternativt kan du ange faktura-adress.
Sista anmälningsdag är 22 mars 2017
Ring Lena Nettelbladt om du har frågor kring dagarna: tel. 070-792 65 08
Välkommen med din anmälan!
hälsar SMBF:s styrelse