Fördjupningsuppgift: stilvärde - Institutet för språk och folkminnen

Fördjupningsuppgift: stilvärde
Nyord i skolan – webbläromedel
Vilket stilvärde har ordet?
Placera nyorden på skalan nedan, med de mest formella till vänster och de minst
formella till höger. undera också på i vilken typ av texter du tror att du skulle stöta
på orden.
Förslag på texttyper
•
•
•
•
•
Lärobokstext
Tidningsartikel
Instruktion
Annons
Skoluppgift
•
•
•
•
Sångtext
Novell
Saga
Blogg
Formellt
språk
KONTAKTA OSS OM NYORD I SKOLAN
Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Telefon: 0200-28 33 33 (växel). E-post: [email protected]
www.sprakochfolkminnen.se/nyordiskolan
Informellt
språk