Konsultation specialistmottagningar Skåne ( 97

Specialistenheter inom Region Skåne
Minnesutredning påbörjas i Primärvården i form av basal utredning. Om behov av utökad/utvidgad
utredning kan patienten antingen remitteras till närmaste Specialistklinik alternativt kan kontakt med
konsult göras. Personer under 65 år med misstanke om demenssjukdom efter basal utredning remitteras
alltid till specialistklinik.
Minneskliniken, SUS, Malmö/Lund
Simrisbanvägen 14, plan 3
212 24 Malmö
Reception: 040-33 50 36, vardagar kl 08-16 - lunchstängt 11:30-12:30.
Konsultation: 040-33 54 93, måndag, onsdag och fredag kl 11-12:30. Tisdag och torsdag kl 08-09.
Enheten för kognitiv medicin – Minnesmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad
Blekedammsvägen 29
291 33 Kristianstad
Tfn: 044-309 20 99 / 044-309 20 41, vardagar 08-17
Konsultation: läkarkontakt förmedlas efter behov via ovanstående tfn nr
Specialistminnesmottagning, Hässleholms sjukhus
Esplanadgatan, ing A
281 38 Hässleholm
Tfn: 0451-29 63 30, vardagar 07:30-11:30 samt 13-16
Konsultation: läkarkontakt förmedlas efter behov via ovanstående tfn nr
Minnesmottagningen, Lasarettet Ystad
Thorssons väg 17
271 82 Ystad
Tfn sekreterare: 0411-99 52 87
Tfn Sjuksköterska: 0411-99 55 63
Konsultation: läkarkontakt förmedlas efter behov via ovanstående tfn nr
Enheten för Kognitiv medicin/Specialistminnesmottagningen, Hälsostaden Ängelholm
Västersjögatan 10
262 81 Ängelholm
Telefon reception: 0431-815 39, vardagar 8.00–10.00 samt 13.00–14.30
Telefon rådgivning: 0431-815 40, vardagar 13.00–15.00
Konsultation: Läkarkontakt förmedlas efter behov på telefon 0431-815 74, vardagar 8.00–16.30
BPSD-frågor: 0431-815 78 samt 0431-815 81
Minnesspecialisten Lund – stänger 170331
S:t Lars väg 45B, 4 vån
222 70 Lund
Tfn: 046-10 26 80/ 076-836 40 01, måndag-torsdag 08:30-09 samt 15-16
Konsultation: läkarkontakt förmedlas efter behov via ovanstående tfn nr
Rev 2017-02-07