Viltspår - Rasklubben för dansk

Regler för tävlingen Årets viltspårhund
1. Tävlingen avser att stimulera till deltagande i officiellt viltspårprov med dansk-svensk
gårdshund. Tävlingen är öppen för svenskägda och svenskregistrerade hundar med
ett svenskt registreringsnummer.
2. För deltagande i tävlingen Årets viltspårhund krävs att ägaren till hunden som tävlar
är medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.
3. Rätt att tävla om poäng har varje medlem med hund som uppfyller fordringar för
avläggande av anlagsprov.
4. Poäng erhålles för resultat uppnådda vid officiella viltspår i Sverige och resultat
från anlagsprov och öppenklassprov får tillgodoräknas.
5. Poängfördelning sker enligt uppgjord, bilagd tabell. De åtta bästa resultaten under
året räknas och resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden
(gäller kalenderår) för varje hund.
6. Resultat från officiellt viltspårprov skall redovisas senast 30 dagar efter tävlingstillfället genom att sända in kopia på provprotokoll till: Anne Hansson, Lilla Gorås
vägen 18, 443 91 Lerum, eller mejl [email protected] alternativt anvisning till
SKK:s hunddata.
7. Poängberäknaren skickar resultat från föregående månads tävlingar senast den 5:e
varje månad till sekreteraren som ombesörjer att resultaten publiceras på hemsidan.
8. Segraren d v s ” Årets viltspårhund ” är den hund som enligt punkt 5 erhållit flest
poäng under en tävlingsperiod. Om två eller flera hundar hamnar på samma
slutpoäng räknas den hund med minst antal starter som segrare. Pris till segraren
utdelas vid årsmötet året närmast efter tävlingsperioden slut.
9. För att erhålla priset ska man minst inneha tio poäng.
Poängberäkning
Godkänt
anlagsprov
8 poäng
Första pris
Ökl
10 poäng
Andra pris
Ökl
6 poäng
Tredjepris
Ökl
2 poäng
Hederspris
Championat
5 poäng
5 poäng