Saltvik kommun - Saltviks Kommun

SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Kallelsen utfärdad den
09.02.2017
Sammanträdestid
Tisdagen den14.2.2017kl.18.30
Sammanträdesplats
Kommunkansliet i Nääs
Ärenden:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Långbergsöda R:nr 4:59 Tillbyggnad av Bostadshus.
Kuggböle 1:36. Nybyggnad av bostadshus.
Haraldsby 3:148. Nybyggnad av bastu.
Delgivningar
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17 februari 2017 på kommunkansliet i Nääs under
kansliets öppethållningstid.
Efter justering läggs protokollet även ut på nätet. Kommunens hemsida har adress: www.saltvik.ax
Mikael Söderholm, ordförande
Sida
2