Öppettider för arkiv och registratur 2017

2017-02-06
Öppettider för arkiv och registratur 2017
Registratur tar emot och registrerar ärenden/anmälningar som kommer in till
Storstockholms brandförsvar. Arkivet lämnar ut handlingar på begäran.
Telefon: 08-454 87 00 till växel
Registraturen har telefontider enligt följande:
Måndag, onsdag, fredag: kl. 08.30–11.30
Tisdag, torsdag: kl. 13.00–16.00
Följande dagar under 2017 har vi kortare öppettider (kl 09.00-11.00)
- Torsdag 13 april - Skärtorsdag
- Onsdag 24 maj - Dag före Kristi Himmelfärdsdag
- Fredag 26 maj
- Fredag 2 juni - Dag före Pingstafton
- Måndag 5 juni – Dag före Nationaldagen
- Torsdag 22 juni - Dag före Midsommarafton
- Fredag 3 nov - Alla Helgons dag