Provdagar v 9 2017 – Konstnärligt

Provdagarv.8/92017–Konstnärligtkandidatprogram,
Musikhögskolan,Örebrouniversitet
170206
Beskedomklockslagförprovenkommerisambandmedmerdetaljeratschema.
Räknadockmedattsamlingskerpåmusikhögskolankl9.00dendagduharditt
prov.
Söndag26februari:
AfroSång(LÖ2.2Jazzochrock)
Piano(LÖ2.1Kammarmusik)
Måndag27februari:
AfroElgitarr(LÖ2.2Jazzochrock)
Slagverk(LÖ2.1Kammarmusik)
Tisdag28februari:
Musikteoriprov(MT)
AfroTrumset(LÖ2.2Jazzochrock)
Sång(LÖ2.1Kammarmusik)
Onsdag1mars:
Musikteoriprov(MT)
AfroBas(LÖ2.2Jazzochrock)
Gitarr(LÖ2.1Kammarmusik)
Torsdag2mars:
Musikteoriprov(MT)
AfroPiano(LÖ2.2Jazzochrock)
AfroSaxofon(LÖ2.2Jazzochrock)
AfroTrumpet(LÖ2.2Jazzochrock)
AfroTrombon(LÖ2.2Jazzochrock)
Trombon(LÖ2.1Kammarmusik)
Trumpet(LÖ2.1Kammarmusik)
Violin(LÖ2.1Kammarmusik)
Viola(LÖ2.1Kammarmusik)
Violoncell(LÖ2.1Kammarmusik)
Tvärflöjt(LÖ2.1Kammarmusik)
Klarinett(LÖ2.1Kammarmusik)
Oboe(LÖ2.1Kammarmusik)
Komposition(LÖ2.3Komposition)
Fredag3mars:
Musikteoriprov(MT)