mar - Visby Missionsförsamling

Församlingsblad för
VISBY MISSIONSFÖRSAMLING
Februari - Mars 2017
Välkommen till Tjelvarkyrkan!
Välkommen du som…
är här för första gången
kommer lite då och då
redan är en tydlig del av församlingens liv och arbete
har en nyfunnen tro
har en tro sedan långt tillbaka
har frågor som söker svar
har hittat svar du vill berätta om
är osäkert och rädd
är trygg och väl rotad
letar efter din väg i livet
har sökt och hittat din väg
vill prata om det viktigaste i ditt liv
vill och kan lyssna på andra
vill få ta emot
vill få ge
har idéer du vill förverkliga
vill hjälpa till med det du kan, vill och längtar efter
vill vara aktiv och umgås
vill prata och fika
bara vill vila och söka ro
bara vill tända ett ljus i tystnad
Välkommen till Tjelvarkyrkan!
Anna Ljung, pastor
Februari 2017
01 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
02 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
05 Söndag 11:00 Gudstjänst
Åke Svensson
Solveig Arweson
Kathrin Dohse
Åke Strömbom
06 Måndag 19:00 Programråd
07 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
18:30 Tjelvarkören
08 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
09 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
15:30 Andakt, Korpen
Anna Ljung
Åke Strömbom
09 Torsdag 17:30 equmenia Tjelvarkyrkans
årsmöte
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
11 Lördag 13:00 Församlingens årsmöte
12 Söndag 11:00 Tillsammansgudstjänst med
nattvard-Kärleken först
Anna Ljung
Annbritt Lindqvist
Georg Johansson
Alma Hedlund Emilsson, Fanny
Gardarfve, Joel Silva, Embla
Asklöf, sång
14 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
18:30 Tjelvarkören
15 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
16 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
18 Lördag 09:30 Kvinnofrukost
Gäst: Frederikke Mogensen
Tema: Att vara alkoholist &
kvinna
Anna Ljung
Frukostbuffé 50 kr
19 Söndag 11:00 Gudstjänst - Ord som skapar
Anna Ljung
Kathrin Dohse, flöjt
Margareta Backlund
21 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
18:30 Tjelvarkören
22 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
23 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
19:00 Sinnesrogudstjänst
Henrik Segerberg, flöjt
Sara Boström
Rolf Karlsson
Jan-Ove Westman
Anna Ljung
26 Söndag 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
28 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
18:30 Tjelvarkören
Mars 2017
01 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
02 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
05 Söndag 11:00 Gudstjänst med nattvard Prövningens stund
Ann-Christine Lindholm
Maria Berglund
Margareta Backlund
07 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
18:30 Tjelvarkören
08 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
09 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
15:30 Andakt, Korpen
Anna Ljung
Åke Strömbom
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
12 Söndag 11:00 Tillsammansgudstjänst - Den
kämpande tron
Anna Ljung
Åke Strömbom
Tjelvarkören
Insamling till diakon- &
pastorsutbildningen
13 Måndag 18:00 Seminarium: Alla barn är lika
olika
Om att möta unga i behov av
särskilt stöd
Hanna Enbom, Regionsamordnare
inom Equmeniakyrkan
Anmälan. Se separat annons.
14 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
14 Tisdag
18:30 Tjelvarkören
15 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
16 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
19 Söndag 11:00 Gudstjänst - Med tro, mot
ondskan
Anna Ljung
Saga Herlitz
Britt Björkqvist & Tina Alvinge
Georg Johansson
21 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
21 Tisdag
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
18:30 Tjelvarkören
22 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
18:00 Symöte
23 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
23 Torsdag 19:00 Sinnesrogudstjänst
Feel Good kören
Sara Boström
Rolf Karlsson
Jan-Ove Westman
Anna Ljung
25 Lördag 10:00 Equmeniakyrkan Gotlands
årsmöte
... i Vårdklockans kyrka
26 Söndag 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
28 Tisdag
13:00 Öppen Kyrka kl. 13-15
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
18:30 Tjelvarkören
29 Onsdag 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Lilian Edman
29 Onsdag 18:00 Symöte
30 Torsdag 10:00 Öppen Kyrka kl. 10-12
Välkommen in för att prata &
fika! Eller tända ett ljus.
VISBY MISSIONSFÖRSAMLING
Adress:
Tele kyrkan:
E-post:
Församlingsnummer :
Uppgift
PASTOR
UNGDOMSLEDARE
ORDFÖRANDE
SEKRETERARE
VICE ORDFÖRANDE
KASSÖR
VÄRDINNOR
EQUMENIA, ORDF.
UNGDOMSRÅD
EQUMENIA, KASSÖR
KÖRLEDARE
FÖRSAMLINGSBLAD
HEMSIDA
FACEBOOK
Tjelvarvägen 4, 621 43 Visby
0498-21 03 14
[email protected]
2814
Namn
Telefon
Anna Ljung
070-615 45 46
Förs.exp: Torsdagar kl. 9-12
Lediga lördagar
Sara Boström
073-708 05 38
Ulrika Holmberg
073-045 04 98
Birgitta Stenström
073-645 45 58
Maria Berglund
073-722 66 78
Gerhard Malmros
0498-217877
Inger Malmros
0498-21 03 14
Inga-Lisa Koelega
0498-21 03 14
Birgitta Wickman
0498-21 03 14
Ulrika Holmberg
073-045 04 98
Urban Malmros
0498-25 39 39
Andreas Herlitz
0498-27 99 93
Sara Boström
073-708 05 38
Anna Ljung
070-615 45 46
Gerhard Malmros
0498-21 78 77
Gunnar Stenström
070-530 94 31
www.visbymissionsforsamling.se
Tjelvarkyrkan
Månadsgåva till församlingen
Pg: 18 80 74 -9
Bg: 332-3227
SHB: Clr 6631 konto 65 718 836
Månadsgåva till equmenia Tjelvarkyrkan Pg: 18 88 60-1
Kort och Swish användning. Swish-nummer: 1230486183
Vid gudstjänsttillfällen finns möjlighet att använda kortbetalning.
Varmt välkomna!