STF lokalavdelning Göteborg Verksamhetsplan för STF

STF lokalavdelning Göteborg
2017-02-13
Verksamhetsplan för STF lokalavdelning Göteborg 2017.
Styrelsen
Mål:
- Delta i de olika aktiviteter som lokalavdelningen genomför och sprida kunskap om STF
och utvecklingen inom organisationen till deltagarna.
- Utveckla kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna genom E-mail.
- Investera i teknisk utrustning som effektiviserar kommunikation mellan aktivitetsledare och
deltagare.
Interna aktiviteter
Mål:
- Lokalavdelningen skall vid årets slut ha fler än 301 medlemmar.
- Utbilda intresserade personer i styrelsen i avsikt att hålla kontakt med medlemmarna.
- Rekrytera fler ledare för vandringar i natur, vandringar i stad etc.
- Aktivera medlemmar att komma med idéer om verksamhet.
- Lägga upp alla medlemmar som har E-mail i ett register för att kunna kommunicera snabbt
och enkelt när förändringar inträffar inom verksamhetsområdet.
Externa aktiviteter
Mål:
- Söka kontakt med andra lokalavdelningar, vilka har intressanta aktiviteter.
- Producera en egen programfolder samt distribuera den till alla medlemmar.
- Hemsidan skall alltid vara uppdaterad med senaste information.
Stöd och utveckling
Mål:
- Aktivitetsledare skall få support från styrelsen efter de behov de har i administrativt
hänseende.