Hjärtsvikt - Verksamhetsnära dialog 2017

INBJUDAN
Hjärtsvikt - Verksamhetsnära dialog
2017
Syfte – Skapa samsyn avseende optimal hjärtsviktsvård i Skåne
Mål – Att ge så många skånska hjärtsviktspatienter som möjligt tillgång
till sviktvård enligt gällande riktlinjer
För fjärde året i rad bjuder Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning in till verksamhetsnära
dialoger. Dialogernas syfte är att skapa en samsyn kring olika områden och frågeställningar inom den
skånska hälso- och sjukvården. Dialogerna sker i workshopsformat och deltar gör personal som
arbetar med den aktuella frågan i verksamheterna på olika nivåer.
Vid denna workshop inom hjärtsvikt kommer det regionala vårdprogrammet, dess
verksamhetsövergripande implementering i hela Skåne samt patientflödena att diskuteras. Vi
välkomnar deltagare från såväl verksamheter i Region Skånes egen regi som privata vårdgivare.
Under workshopen kommer faktaunderlag att redovisas. Dessa ligger sedan till grund för dialoger i
grupper där det övergripande syftet är att lyfta fram problemområden, stimulera lärande och finna
förbättringsmöjligheter.
Vid fem tillfällen i maj månad bjuds du till dialog om hjärtsvikt:
•
•
•
•
•
4 maj kl. 13.00 – 16.00 Kristianstad - lokal: Hanösalen, Gula byggnaden plan 2, CSK
16 maj kl. 13.00 – 16.00 Helsingborg - lokal: Hörsalen Olympiahuset, Charlotte Yhlensg. 5
30 maj kl. 08.30 – 11.30 Ystad - lokal: Gula rummet, Matsalen, Lasarettet
30 maj kl. 13.30 – 16.30 Malmö - lokal: Lilla aulan, SUS Malmö, Jan Waldenströms g. 5
30 maj kl. 18.00 – 21.00 Malmö - lokal: Lilla aulan, SUS Malmö, Jan Waldenströms g. 5
För meningsfulla diskussioner om hur patientflöden kan optimeras ber vi att man deltar i det
geografiska område där man är verksam.
Program för dialogen*
Inledning och bakgrund – Maria Landgren,
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Regionalt vårdprogram för hjärtsvikt – hur
implementera på bred(are) front? –
Björn Kornhall, VO Hjärt- och lungmedicin, SUS
RiksSvikt – hjälp vid implementering? –
Peter Vasko, Medicinkliniken, Växjö
RiksSvikt – goda exempel –
Marie-Louise Edvinsson, VO Akutsjukvård och
internmedicin, SUS
MÅLGRUPP
Medarbetare/team från verksamhetsområden
som jobbar med klinisk hjärtsvikt (kardiologi,
internmedicin, primärvård, palliativ vård mm)
och patientflödena kring hjärtsvikt är särskilt
välkomna (t.ex. hjärtsviktssköterska,
(hjärtsvikts)läkare, ansvarig chef).
För att i framtiden kunna nå så många
hjärtsviktspatienter som möjligt är det
angeläget att även vårdenheter som i
dagsläget inte kan erbjuda ett strukturerat
omhändertagande av hjärtsviktspatienter deltar
i så stor utsträckning som möjligt.
Hur ser det ut för skånska hjärtsviktspatienter? Kartläggning utifrån vårddata –
Maj Carlsson, Avdelningen för hälso- och
sjukvårdsstyrning
AVGIFT
Dialogen är avgiftsfri.
Hjärtsvikt och e-hälsa – ett verksamhetsövergripande koncept –
Erasmus Bachus, Sofia Gerward, båda VO
Akutsjukvård och internmedicin SUS
ANMÄLAN
Hjärtsvikt - Verksamhetsnära dialog 2017
Gruppdiskussioner och redovisning
tillsammans med fika
Slutsummering - Vad kan vi förbättra så att så
många skånska hjärtsviktspatienter som möjligt
får vård enligt gällande riktlinjer?
Anmälan är bindande!
Sista anmälningsdag är 2017-04-25
Efter sista anmälningsdag kommer en
bekräftelse av anmälan att skickas ut till den epostadress du har angett.
Kontakt och ev. avanmälan sker till
[email protected]
KONTAKTPERSON
Maj Carlsson, [email protected]
*presentatörer kan eventuellt variera vid de olika
dialogtillfällena
VARMT VÄLKOMMEN
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning