Anmälan till sommarkurs

Anmälan till sommarkurs
För första gången erbjuder vi dig som går på Särskild utbildning för vuxna, en sommarkurs med
inriktning mot träningsskolan och på grundsärskolan.
Kursen vi erbjuder är svenska och du kan söka första eller andra perioden.
Kursen fokuserar på att utveckla arbetet med att läsa och skriva.
Kursen pågår under tisdag, onsdag och torsdag mellan kl. 9.00 – 12.00 och är
4 veckor lång.
Sista ansökningsdagen är 20 februari. Lämna in din ansökan till Vuxenutbildningen i Borås
stad eller till din lärare.
Jag är intresserad av att gå sommarkursen Svenska:
☐ Veckorna 25-28. Kurskod: SGRVEV SGRSPR7
☐ Veckorna 31-34 Kurskod: SGRVEV SGRSPR7
Namn: _____________________________ Personnummer: ______________-__________
Adress: _____________________________ Postadress: _____________________________
Telefon: ____________________________ E-post: ________________________________
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta.
Studerandes underskrift _________________________________
Datum: 20___________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postadress
501 80
Besöksadress
Fabriksgatan 12
Webbplats
boras.se/vux
E-post
[email protected]
Telefon
033-35 81 27